Tuomi Logistiikan vuosi 2021 jatkui ensimmäisen koronavuoden viitoittamaa tietä: suojaintarvikkeiden kysyntä oli edelleen huomattavaa ja sen myötä myös liikevaihtomme kehittyi positiivisesti. Huolimatta toimintaympäristömme haasteista, kuten tarvikkeiden saatavuus- ja logistiikkaongelmista, pystyimme kuitenkin palvelemaan asiakkaitamme kiitettävällä tasolla. Kasvatimme vuoden aikana myös valmiusvarastomme tasoa ja kehitimme sen varastonhallintaa digitalisaation keinoin.

Henkilöstöllemme vuosi 2021 jatkui työskentelynä poikkeusoloissa: etätyötä jatkettiin niiden henkilöiden osalta, joiden työnkuva sen mahdollisti. Lähityötä taas tehtiin kriittisimpien yksiköidemme osalta turvallisuusohjeistuksia noudattaen. Henkilöstön jaksamisessa tukeminen ja kriittisten toimintojemme turvaaminen oli ensisijaisen tärkeää.

Vuosi 2021 oli valmistautumista myös muuttuviin asiakkuuksiimme: yhteistyötä syvennettiin Hämeenlinnalaisen Kanta Logistiikan kanssa yhdistymistä varten ja hyväksytyn sote-uudistuksen myötä valmistelut kohti Pirkanmaan hyvinvointialuetta voitiin aloittaa.

Henkilökuljetuspalvelut

Henkilökuljetuspalveluissamme vuosi 2021 oli määrätietoista kehittämistä niin palveluiden kuin järjestelmien saralla. Pureuduimme palveluidemme vahvuuksiin ja kehityskohteisiin asiakastyytyväisyyskyselyn avulla ja kilpailutimme liikennepalveluita kustannustehokkain tuloksin.

Pitkälle yhteistyölle perustuva kumppanuus Sastamalan kanssa vahvistui entisestään ottaessamme eteläisen alueen koulukuljetukset haltuun. Sopimuskauden alussa ilmenneet haasteet ylitettiin tiiviillä ja avoimella vuoropuhelulla asiakkaan kanssa. Uusien reittien myötä kuljetuskustannukset asiakkaalle laskivat merkittävästi.

Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalveluissamme vuosi 2021 näyttäytyi koronavuoden seesteisempänä jatkumona. Pitkittynyt pandemiatilanne maailmalla vaikutti voimakkaasti tarvikkeiden saatavuuteen ja aiheutti myös logistisia haasteita. Yhteistyön merkitys korostui asiakastasolla niin uusien palvelujen ja toimintojen kehittämisessä, kuin saatavuushaasteisiin ratkaisujen etsinnässä.

Valikoiman hallinnassa edistimme useiden eri tarvikeryhmien kilpailutuskokonaisuuksia ja korvauksetta jaettavien hoitotarvikkeiden osalta rakensimme maakuntavalikoimat.

Hankintapalvelut

Hankintapalvelujen vuosi 2021 painottui strategiselle kasvulle. Kasvatimme hankintojen asiantuntijapalveluitamme 23 henkilöllä ja paransimme tulostamme talousarviossa asetettuun tavoitteeseen nähden. Suurina kokonaisuuksina hankintapalveluissa näkyivät Tuomi Logistiikan oman hankintastrategian laadinta, Tays Kehitysyhtiölle laatimamme Tays-erva-hankintastrategia sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen tulemiseen valmistautuminen. Vuonna 2021 Tays erityisvastuualueelle toteutetuissa hankinnoissa saavutettiin noin 2,5 miljoonan euron sopimuskauden aikaiset säästöt.

Toimitusjohtajalta

Logistiikassa toimituskyky on ykkönen

Tuomi Logistiikan vuosi 2021 toi merkittävästi kasvua kaikille liiketoiminnoille. Se on luottamuksen osoitus omistaja-asiakkailtamme meille yhtiönä ja ennen kaikkea osaaville tekijöillemme! Näemme tulevaisuuden myönteisenä ja uskomme, että laadukkaat hankinnan, logistiikan ja henkilökuljetusten palvelut ovat jatkossakin tärkeät tekijät hyvinvointialueen ja kuntien palveluiden taustalla.

Erilaisten häiriö- ja muutostilanteiden kanssa toimiminen on tuttua arkea kaikille logistiikka-alan toimijoille. Myös me saimme kokea tämän vuoden 2021 aikana useaan otteeseen.  On normaalia, että jokaisessa toiminnassa tietyn tason muutoksiin ja yllätyksiin varaudutaan jo perustilanteessa, mutta todellisuus on välillä mielikuvitusta monipuolisempi. Koronapandemia vaikuttaa toimintaamme merkittävästi edelleen, vaikka olemme jo oppineet paljon toimintakäytännöistä sen aikana.

Terveydenhuollon tavaravirran hallinta oli koko vuoden erityisessä asemassa, sillä kysyntä vaihteli runsaasti vuoden mittaan uusien epidemia-aaltojen mukaan. Hyvä ennakointi, oikein mitoitetut varastotasot ja luotettavat sopimuskumppanit varmistivat sen, että toimituskykymme koko vuonna kehittyi myönteisesti verrattuna vuotta aikaisempaan.

Puskuria epävarmoina aikoina

Terveydenhuollon logistiikassa on selvästi siirrytty uuteen vaiheeseen. Aikaisemmin merkittävä tavoite oli se, että varastoon sitoutuneen pääoman määrä olisi mahdollisimman vähäinen. Nyt kärkiteemana on toimituskyky ja riittävä puskuri maailmalta tulevien toimituskatkoksien ja muiden häiriötilanteiden varalle. Tämän ajattelun kehittäminen jatkuu edelleen.

Yhdistymisellä alueellista laajentumista ja synergiaetua

Vuoden 2021 toimintaamme väritti myös syvemmän yhteistyön rakentaminen Kanta Logistiikan kanssa. Yhtiöiden hallitukset päättivät yhdistymissuunnitelmasta, jonka lopputuloksena on kahden maakunnan alueella vahvasti toimiva yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö. Laajeneva omistajakunta, yhteinen sopimuskanta ja kasvava toimintavolyymi tuo uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle.

Kesällä 2022 aloittava yhdistynyt yhtiö, on ensi vuoden alusta lukien myös kahden hyvinvointialueen omistuksessa. Tämä on Suomen mittakaavassa uraauurtava ratkaisu. Muodostuvan yhtiön kautta voidaan jatkaa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen jo ennestään hyvin kehittynyttä yhteistyötä hankintojen lisäksi myös logistiikassa.

Tukipalvelutoiminnoilla kohti hyvinvointialuetta

Tukipalveluiden rooli on tunnistettu Pirkanmaalla hyvin valmisteltaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta. Tuomi Logistiikka on päässyt käymään valmisteluissa rakentavaa vuoropuhelua tuottamiensa tukipalveluiden näkökulmasta. Tavoittelemme sitä, että pystyisimme omalta osaltamme antamaan merkittävää palvelua hankinnoissa, henkilökuljetuksissa ja logistiikassa aloittaville hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueiden logistiikassa on meillä tunnistettu paljon potentiaalia, sillä ottamalla esimerkiksi käyttöön hyllytyspalvelumallin, voidaan hoitohenkilökunnan työaikaa vapauttaa merkittävästi hoitotehtäviin. Myös hankinnoissa kokonaisuus on järeä ja näemme, että hankintakokonaisuuden hallitulla hoitamisella voidaan kehittää toimintaa merkittävästi.

In-house asema yhteistyön jatkumisen tukena

Hyvinvointialueen ja kuntien väliin tulee uusi hallinnollinen raja, joka voi vaikeuttaa yhteistyön tekemistä.  Olemme huomanneet, että Tuomen kaltaisen yhteisesti omistetun in-housen yhtiön kautta yhteistyö voi jatkua lainsäädännön estämättä. Esimerkiksi henkilökuljetuksiamme tullaan hoitamaan edelleen alueelle sopivina kokonaisuuksina, riippumatta siitä onko kyse kunnan vai hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevasta palvelusta.

Tuomi Logistiikan vuosi 2021 toi merkittävästi kasvua kaikille liiketoiminnoille. Se on luottamuksen osoitus omistaja-asiakkailtamme meille yhtiönä ja ennen kaikkea osaaville tekijöillemme! Näemme tulevaisuuden myönteisenä ja uskomme, että laadukkaat hankinnan, logistiikan ja henkilökuljetusten palvelut ovat jatkossakin tärkeät tekijät hyvinvointialueen ja kuntien palveluiden taustalla.

Vesa Haapamäki
toimitusjohtaja

Avainluvut 2021

Asiakkuudet

Vuosi 2021 sysäsi liikkeelle historiallisen muutoksen asiakkuuksiemme suhteen. Yhteisomistettuna yhtiönä olemme yhdistäneet Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien hankinta- sekä logistiikkavolyymeja jo ennen sote-uudistusta. Kuten muillakin alueen in house -tukipalveluyhtiöillä, myös meillä on merkittävä tukipalveluita koskeva toiminnallinen ja taloudellinen tietovaranto luovutettavana hyvinvointialueen hyödynnettäväksi.

Hyvinvointialue on mittava kokonaisuus, mikä haastaa asiakkuuksien hallinnan ja siihen liittyvän tiedon hyödyntämisen. Työmäärän hallitsemiseksi toimintamallien tulee olla yhtenäisiä. Sähköinen ostaminen, talouden prosessien automatisointi ja tästä syntyvän hankintatiedon hyödyntämisen tekniset edellytykset on jo luotu. Teknologian laajamittainen hyödyntäminen uuden organisaation prosesseissa tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia ulkoisten resurssien ammattimaiselle johtamiselle, jota voidaan hyödyntää myös muiden asiakkaidemme toiminnassa.