Kohti hyvinvointialuetta: jaetut tavoitteet kantavat muutoksen läpi

Eduskunnan hyväksyessä sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait heinäkuussa 2021, varmistuivat samalla Tuomen omistajien järjestämisvastuuseen kohdentuneet merkittävät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä kokonaisuudessaan hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Uudistus muuttaa Tuomen omistajien sekä asiakkaiden toimintaa Pirkanmaalle muodostuvan Suomen suurimman hyvinvointialueen myötä; aiemman 23 kunta-asiakkuuden ja sairaanhoitopiirin sijaan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa jatkossa yksi asiakas, Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hyvinvointialueen valmistelussa tukipalvelujen merkitys on huomioitu valmistelevan toimielimen nimetessä Tuomi Logistiikan yhdeksi Pirkanmaan hyvinvointialueen vakiintuneeksi tukipalvelutoimijaksi. Olemme yhteisomistettuna yhtiönä yhdistäneet Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien hankinta- sekä logistiikka volyymeja jo ennen muutostakin, joten yhtiömuotoinen toiminta helpottaa ja selkeyttää tukipalveluiden järjestelyä muutoksen valmistelun yhteydessä. Tuomella ja muilla alueen in house -tukipalveluyhtiöillä on jo merkittävä tukipalveluita koskeva toiminnallinen ja taloudellinen tietovaranto luovutettavana hyvinvointialueen hyödynnettäväksi valmistelussa.

Tavoitteenamme on olla keskeinen hyvinvointialueen hankinta-, logistiikka- sekä henkilökuljetuspalvelujen tuottaja, jonka toimintaa ohjaa jaetut tavoitteet hyvinvointialueen kanssa. Vaikka uudistuksen yhteydessä kuntien ja kuntayhtymien palveluiden järjestämisvastuun napanuora ja samalla myös hankintalain tarkoittama sidosyksikköasema katkeaakin, mahdollistaa yhtiömuotoinen tukipalvelutoiminta myös uudistuksen toimeenpanon jälkeenkin kuntien ja hyvinvointialueen yhteisen synergian ulosmittaamisen mm. hankinnassa ja logistiikassa. Tämän yhteistyön mahdollisuus tulee korostumaan erityisesti kuntasektorilla, jossa toiminnan supistuminen n. 60 %:lla edellyttää tulevaisuuden ratkaisuilta joustavuutta sekä kustannustehokkuutta.

Pääosa asiakkuuksistamme tulee muuttumaan, mikä tuo mukanaan merkittäviä viestinnällisiä tarpeita sekä uuden kumppanuuden rakentamisen ja sopimisen tarpeen. Valmistelussa korostuu asiakkaidemme, toimittajiemme sekä erityisesti henkilöstömme osallisuus ja tietoisuus muutoksesta, muuttuvista toimintamalleista sekä siitä, mitä olemme sopineet ja mitä tulisi sopia.

Hyvinvointialue on mittava kokonaisuus, jonka valmistelu etenee vaiheittain. Tämä haastaa asiakkuuksien hallinnan ja siihen liittyvän tiedon hyödyntämisen, liikevaihdoltaan pienempiä asiakkuuksia unohtamatta. Työmäärän hallitsemiseksi sekä uusien palveluiden mahdollistamiseksi toimintamallien tulee olla yhtenäisiä ja pyrkiä hyödyntämään osin itsepalvelua sekä automaatiota. Kuluneen vuoden aikana olemme edistäneet mm. sähköisen ostamisen työkalujen käyttöönottoa Kori-palvelun laajentamisella. Sähköinen ostaminen, talouden prosessien automatisointi ja tästä syntyvän hankintatiedon hyödyntämisen tekniset edellytykset on jo luotu. Nyt hyvinvointialueen luomisen yhteydessä tämän teknologian laajamittainen hyödyntäminen uuden organisaation prosesseissa tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia ulkoisten resurssien ammattimaiselle johtamiselle, jota voidaan hyödyntää myös muiden asiakkaidemme toiminnassa.

Palvelut hyvinvointialueelle muodostuvat pala kerrallaan. Tuottamiemme tukipalvelujen konseptointi ja skaalautuvuus ei tule rajautumaan vain hyvinvointialueen käynnistymisvaiheeseen, vaan katse on syytä nostaa huomattavasti pidemmälle. Kehitys, hyvät opit ja käytännöt on uudistuksen yhteydessä tärkeää pystyä tarjoamaan kaikkien asiakkaiden hyödynnettäväksi.

Kirjoittajat:

Antti Vadén

Antti Vadén

Asiakkuusjohtaja

050 491 2490

antti.vaden@tuomi.fi

LinkedIn

Anne Ojala

Hankepäällikkö

041 730 9382

anne.ojala@tuomi.fi