Liikenteen hankinnat

Me Tuomella kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta asiakkaiden tarpeet voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon. Kilpailutuksissa kiinnitämme erityistä huomiota laadullisiin tekijöihin, kuten kaluston turvallisuuteen, tarjoajilta vaadittavaan palvelutasoon ja kaluston vähäpäästöisyyteen.

Kaluston vähäpäästöisyydestä eli julkisten ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiavaatimuksista säädetään laissa (740/2021). Lain mukaan hankintayksiköiden on hankittava ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja. Kaluston vaatimukset määritellään yksilöllisesti kuhunkin kilpailutukseen lain puitteissa.

Toteuttamamme kilpailutukset voivat olla koko Pirkanmaan laajuisia, joilla haetaan kalustoa koko Pirkanmaan alueelle tai hyvin paikallisia, joilla haetaan kalustoa esimerkiksi yksittäisen kunnan alueelle.

Käynnissä olevat kilpailutukset

Tällä sivulla Tuomi tiedottaa käynnissä olevista kilpailutuksista. Tuomi julkaisee kilpailutukseen liittyvän tarjouspyynnön Cloudian Tarjouspalvelu.fi:ssa. Lisätietoa kilpailutuksiin osallistumisesta löytyy kohdasta Sopimuskumppaniksi.