Asiantunteva suunnittelu mahdollistaa onnistuneet kuljetukset

Ulkoiset kuljetuspalvelumme vastaavat kuljetuksista asiakkaan toimipisteiden välillä sekä jatkojakelusta eteenpäin heidän asiakkailleen. Kuljetuspalveluidemme tehtävänä on kartoittaa asiakkaan tarpeet ja rakentaa niiden pohjalta toimiva kuljetuskokonaisuus. Hoidamme kilpailutuksen, hankinnan reittisuunnittelun sekä valvonnan.

Reittisuunnittelusta vastaa osaava ja ammattitaitoinen autokuljetusyksikkömme, jonka tehtävänä on suunnitella kustannustehokas ja laadukas lampikuljetuskokonaisuus, huomioiden asiakkaan erityistarpeet ja räätälöidä asiakkaalle sopivimmat palvelukokonaisuudet.

”Tarkoituksenamme on helpottaa omistaja-asiakkaidemme arkea siten, että asiakkaat voivat keskittyä heille tärkeisiin toimintoihin’’ logistiikka-asiantuntija Turkka Antila kiteyttää.

Pitkäaikaista yhteistyötä jo parikymmentä vuotta

Yhteistyö Fimlabin kanssa on alkanut jo 2000 luvun alussa ja vuosien varrella kumppanuus on tiivistynyt entisestään. Luotettavan ja pitkäaikaisen yhteistyökumppanin kanssa on helppo toimia ja laajentaa yhteistyötä. Fimlabin logistiikkapäällikkö Jani Säynäväjärvi kertoo, että he ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön: ’’Asiat hoituvat sovitusti ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Toimintamallien viilaukset ja muutokset saadaan tuomilaisten toimesta hyvin vietyä käytäntöön. Esimerkiksi nyt korona-aikana on jouduttu tekemään useita muutoksia ja lisäyksiä toimipisteiden noutoaikoihin. Pääsääntöisesti kaikki tarpeet on tavalla tai toisella saatu hoidettua ja sovittua niin, että näytekuljetukset palvelevat myös koronan kautta tulleisiin aikatauluvaatimuksiin.’’

Fimlabin reittisuunnittelussa on huomioitava reittien aikataulutuksen ohessa myös näytteiden turvallinen ja oikea-aikainen kuljetustapa sekä lämpötila. Kuljetuskalustolta vaaditaan lämpötilan seurantalaitteisto, viilentäminen, jäähdyttäjät ja lämmittimet sekä lämpötilan tarkkailuun tarvittavat lämpötilan osoittimet. Fimlabin näytteet kuljetetaan pääosin oman alueen keskussairaaloihin, mutta myös Tampereen yliopistollisella sairaalalla sijaitsevaan Fimlabin keskuslaboratorioon kuljetetaan näytteitä eri alueilta. Näytekuljetusten erityispiirteenä on, että ne tulee kuljettaa laboratorioon mahdollisimman pian, sillä näytteen ominaisuudet voivat muuttua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Näytteet tulee suojata kylmältä, kuumuudelta, suoralta auringonvalolta ja liialta tärinältä. Lisäksi kuljetuksissa on huomioitava turvallisuus, tietosuoja ja lainsäädännön noudattaminen.

Fimlabin näytekuljetuksista Tuomi hoitaa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen alueet. Vuoden 2021 alusta käynnistyivät myös Fimlabin näytekuljetukset Vaasan alueella sekä kuljetukset Tampere–Vaasa-välillä. Näytekuljetuksia hoidetaan joka päivä 28 autolla ja lauantaisin kolmella autolla. Pirkanmaalla on 10 autoa, Kanta-Hämeessä 2 autoa, Keski-Suomessa 5 autoa, Päijät-Hämeessä 4 autoa, Vaasassa 2 autoa ja loput reitit suorittavat runkokuljetusliikennettä keskuslaboratorioiden välillä.

Kokonaisuuksien hallintaa

”Fimlabin toiminta-alueen laajentumisen myötä myös näytekuljetusalueita on tullut vuosien varrella lisää. Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on tehostaa toimintaa tarkastelemalla kuljetuksia enemmän kokonaisuutena. Toistaiseksi kunkin Fimlabin toiminta-alueen tarpeet on käsitelty omana kokonaisuutenaan” toteaa Fimlabin logistiikkapäällikkö Jani Säynäväjärvi.

Ympäristövastuullisuus osana kuljetuksia

Palvelukokonaisuudessa Antila näkee tärkeänä, että vastuullisuus tunnistetaan yhä voimakkaammin osana kilpailutuksia ja esimerkiksi energian säästämiseen ja ekologisempaan kuljetuskalustoon kannustaminen toimisi kiinteänä osana tulevaisuuden valintojamme. Kestävä kehitys, tekoäly ja logistiikan yhdistelymahdollisuuksia tukeva teknologia ovat vahvasti kasvavia trendejä, joista on mahdollista ammentaa paljon.

Kilpailutuksellisesti voisimme tutkia ja tavoitella vähäpäästöisemmän kaluston käyttöä, kannustaa palveluntuottajia ekologisuuteen erilaisin kannustimin ja pyytää jatkossa esimerkiksi päästöjen osalta säännöllistä raportointia osana palvelun suorittamista. Raportoitu päästöjen määrä voisi toimia ekologisuuden mittarina, jolla kuljetusyksikkö seuraa ja raportoi palvelutuotantonsa kuljetuksien toteutumista. Kestävämmät ja ympäristöystävällisemmät ratkaisut logistiikan palveluntuottajana ovat osa vastuullista toimintaamme, joten meidän tulee entistä ponnekkaammin vaatia sitä myös kumppaneiltamme, toteaa Turkka Antila.

Kiinnostuitko? Kysy lisää.

Turkka Antila

Turkka Antila

Logistiikka-asiantuntija

040 179 1545

turkka.antila@tuomi.fi

LinkedIn
Turkka Antila

Turkka Antila

Logistiikka-asiantuntija

040 179 1545

turkka.antila@tuomi.fi

LinkedIn
Turkka Antila

Turkka Antila

Logistiikka-asiantuntija

040 179 1545

turkka.antila@tuomi.fi

LinkedIn