Tuomen operoimien Valkeakosken alueen koulukuljetusten ja Pirhan ryhmäkuljetusten tarjouspyyntö on julkaistu

Tuomi Logistiikka on julkaissut henkilökuljetuksiin liittyvän tarjouspyynnön Tarjouspalvelu.fi:ssa dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla. Tässä kilpailutuksessa hankimme palveluntuottajia sekä Valkeakosken koulukuljetuksiin että Pirkanmaan hyvinvointialueen kuljetuksiin Valkeakosken alueella.

Kilpailutamme koulukuljetusten sekä Pirhan kuljetusten tarpeisiin seuraavanlaista kalustoa:

 • linja-autot pyörätuolipaikalla
 • matalalattialinja-auto
 • suuret esteettömät ajoneuvot
 • pienet esteettömät ajoneuvot

Tarjouspyyntö on auki 29.5.2023 klo 12:00 saakka. Lisätietokysymyksiä voi esittää 18.5.2023 klo 12:00 saakka.

Uusi sopimuskausi alkaa 1.8.2023.

Jätä osallistumishakemus dynaamiseen hankintajärjestelmään ja tutustu tarjouspyyntöön täällä.

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Osallistumishakemuksen käsittely kestää muutaman työpäivän, joten mikäli olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa! 

Tuomella vahva rooli hyvinvointialueiden henkilökuljetusten asiantuntijana  

Pirkanmaan hyvinvointialueen käynnistymistä turvaamassa 

Hyvinvointialueiden käynnistyminen toi valtakunnallisesti mukanaan muutoksen, jossa monet aikaisemmin kuntien vastuulla olleet henkilökuljetukset siirtyivät hyvinvointialueiden vastuulle. Nyt, kun hyvinvointialueiden toiminta-aikaa on takana reilut neljä kuukautta, tarkoittaa tämä Tuomen näkökulmasta sitä, että henkilöliikennepalveluissa on siirrytty Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten haltuunotosta vakituiseen toimintaan. 

Tuomi oli mukana Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten valmistelussa alusta asti ja työt hyvinvointialueen sujuvan käynnistymisen varmistamiseksi aloitettiin jo kauan ennen varsinaista muutosta. Tuomessa hyvinvointialueen käynnistymiseen valmistauduttiin tuottamalla Pirhan valmistelijoille tietoa henkilökuljetusten silloisesta tilanteesta ja toimintamalleista, sekä tarjoamalla asiantuntijan tukea tulevaan muutokseen. Kun Pirhan aluevaltuusto viime syksynä teki päätöksen, jonka mukaisesti henkilökuljetuspalveluissa tukeudutaan ensisijaisesti tukipalveluyhtiö Tuomi Logistiikkaan, siirryttiin myös valmistelussa vaiheeseen, jossa kuljetusten operointia ryhdyttiin myös konkreettisesti siirtämään Tuomelle. 

Tuomi vastasi jo ennen hyvinvointialueen käynnistymistä useiden Pirkanmaan kuntien henkilökuljetusten operoinnista. Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä Tuomen rooli henkilökuljetuksissa kasvoi merkittävästi, kun Tuomelle siirtyi yhteensä kuuden kunnan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia sekä ikäihmisten päivätoimintakuljetuksia Tuomi puolestaan otti haltuunsa 20 kunnassa. Ensihoitoon kuulumattomien potilassiirtojen osalta hyvinvointialueen käynnistymisen myötä takseilla hoidettavien potilassiirtojen määrä kasvoi Tuomessa vajaalla 30 prosentilla. 

Hyvinvointialueen henkilökuljetusten valmistelussa ja kuljetusten siirtymisessä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle tuli kaikkien Pirkanmaan 23 kunnan osalta varmistaa, että henkilökuljetusten käytännöt ja toimintamallit ovat yhtenevät koko hyvinvointialueen laajuisesti. Kuljetusten haltuunotto tarkoitti esimerkiksi yli tuhannen uuden asiakasprofiilin luontia Tuomen järjestelmiin ja yli sadan Pirhan tai ulkoistetun palveluntuottajan työntekijän kouluttamista Tuomen järjestelmien käyttöön. Henkilökuljetusten siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vaatikin Tuomelta sekä strategisissa linjauksissa asiantuntijana toimimista, että operatiivisista toimista vastaamista. 

Tuomen tekemä panostus Pirkanmaan henkilökuljetusten valmisteluun oli merkittävä. Teimme hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelutyötä yli 2,5 henkilötyövuoden edestä ja esimerkiksi kilpailutusten seurauksena allekirjoitimme yli 650 liikennöintisopimusta. Kaikki valmistelutyö, yhteistyö palveluntuottajien sekä hyvinvointialueen edustajien kanssa tarvittiin, jotta Tuomi voi turvata Pirkanmaan hyvinvointialueella vuosittain yli puolen miljoonan vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetusmatkan toteutumisen, järjestää kuukausittain yli 22 000 kuljetusmatkaa kehitysvammaisten tai ikäihmisten työ- ja päivätoiminnan piiriin osallistuville tai toteuttaa vuosittain yli 40 000 potilassiirtoa takseilla tai ambulansseilla eri hoitolaitosten välillä. 

Pirhan valmistelutyössä karttumat opit hyödyksi Oma Hämeen alueella 

Siinä, missä Pirkanmaan hyvinvointialueen osalta voidaan katsoa, että Tuomen henkilökuljetuksiin liittyvä valmistelutyö on ohitse ja henkilökuljetuksissa on siirrytty vakiintuneen toiminnan aikaan, on Kanta-Hämeen hyvinvointialueella Oma Hämeessä työ henkilökuljetusten parissa vasta alkanut. Oma Hämeen hyvinvointialueen käynnistyessä henkilökuljetusten toteuttamisessa otettiin käyttöön malli, jonka mukaisesti Oma Häme ostaa vuoden 2023 henkilökuljetuspalveluiden toteuttamisen alueen kunnilta, lain mahdollistaessa tämänkaltaisen siirtymäajan käytön. 

Oma Hämeessä tulevaisuuden toimintamalleja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ja Tuomen asiantuntijuus on myös Oma Hämeen alueella merkittävässä roolissa, Tuomen toteuttaessa Oma Hämeen alueella selvitystä Oma Hämeen alueen henkilökuljetuksista. Tuomi perehtyy Oma Hämeen alueella nykyisiin henkilökuljetuksissa käytössä oleviin toimintamalleihin, sopimuksiin, matka- ja asiakasmääriin ja tuottaa näiden avulla tietoa Oma Hämeelle tulevaisuuden toimintamallien suunnitteluun.

Oma Hämeelle toteutettavassa selvitystyössä Tuomi pääsee konkreettisesti hyödyntämään Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelutyössä karttuneita oppeja. Vaikka hyvinvointialueet ovat kukin oma kokonaisuuteensa ja kullakin alueella on omat erityispiirteensä, on selvitystyössä kiistatonta hyötyä siitä, että Tuomi on jo tehnyt vastaavaa selvitystyötä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Selvityksen yhteydessä ja alkukartoituksen lopputuotoksena Tuomi ja Oma Hämeen edustajat muodostavat suunnitelman siihen, miten henkilökuljetuksia jatkossa toteutetaan Oma Hämeen alueella.  

Tuomen tahtotilana on löytää myös Oma Hämeen alueelle henkilökuljetuksiin sellaiset toimintamallit, jotka ovat eri osapuolten näkökulmasta parhaat mahdolliset. Järkevällä ja hallitulla henkilökuljetusten kokonaisuudella pystytään turvaamaan palvelut siten että kaikki sidosryhmät matkustavista asiakkaista palvelua tuottaviin liikennöitsijöihin ovat tyytyväisiä käytäntöihin. Oma Hämeen alueella tullaankin kuluvan vuoden aikana tekemään ratkaisuja ja linjauksia siihen, mihin suuntaan Oma Hämeen henkilökuljetuksia lähdetään lähitulevaisuudessa kehittämään. 

Tuomi omistajiensa kumppanina 

Tuomella on henkilökuljetuksista yli 15 vuoden kokemus, ja kannamme mielellämme sitä asiantuntijan roolia, jonka omistajamme ovat meille henkilökuljetusten osalta antaneet.  

Pirkanmaan hyvinvointialueella henkilökuljetuksiin tehty valmistelutyö sekä haltuunottojen hyvä suunnittelu tuottivat tulosta, sillä Pirkanmaan hyvinvointialueella henkilökuljetukset siirtyivät Tuomelle ilman suuria häiriöitä. Henkilökuljetusten valmistelutyö sai kiitosta myös Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelijoilta: pystyimme toimimaan hyvinvointialueen valmistelijoiden tukena henkilökuljetusten asiantuntijoina ja toisaalta tuottamaan hyvinvointialueen valmistelijoille heidän tarvitsemaa tietoa päätöksenteon tueksi. Nyt valmistelutyön ollessa ohitse ja toiminnan vakiinnuttua voimme ylpeydellä katsoa taaksepäin. Turvasimme osaltamme sen, että Suomen suurin hyvinvointialue Pirha suoriutui menestyksekkäästi maamme historian merkittävimmästä sosiaali- ja terveysalan uudistuksen käynnistymisvaiheesta.

Oma Hämeen alueella Tuomen ja hyvinvointialueen yhteistyö on henkilökuljetusten osalta alkutaipaleella, mutta innolla ja luottavaisin mielin katsomme tulevaisuuteen. Uskomme, että myös Oma Hämeen alueella Tuomella on paljon tarjottavaa Oma Hämeen henkilökuljetusten tulevaisuuden toimintamalleihin ja tarjoamme mielellämme myös Oma Hämeelle asiantuntijuuttamme ja henkilökuljetuspalveluitamme. 

On hienoa saada olla mukana rakentamassa hyvinvointialueiden tulevaisuutta ja olemme Tuomessa ylpeitä siitä, että omistajamme luottavat osaamiseemme. 

Tampereen palveluliikennettä ja ryhmäkuljetuksia koskeva henkilökuljetusten tarjouspyyntö on julkaistu

Tuomi Logistiikka on julkaissut henkilökuljetuksiin liittyvän tarjouspyynnön 412593 / Tampereen palveluliikenne ja ryhmäkuljetukset dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla.

Hankinnan kohteena on Tampereen kaupungin palveluliikenne ja ryhmäkuljetukset sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen ryhmäkuljetukset. Liikennöintialue palveluliikenteellä ja ryhmäkuljetuksissa on pääasiassa Tampereen kaupungin alue. Kalustona käytetään pääosin M2-ajoneuvoluokan 14–16-paikkaisia matalalattia-ajoneuvoja, joissa kaikkien matkustajapaikkojen on oltava asiakkaiden käytössä matalalattiaosaan aukeavan oven kautta. Tarkemmat kohdekohtaiset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä. Uusi sopimuskausi alkaa 1.7.2023.

Tarjousaikaa on 1.2.2023 klo 12 saakka, lisätietokysymyksiä voi esittää 18.1.2023 klo 12 saakka.

Jätä osallistumishakemus dynaamiseen hankintajärjestelmään ja tutustu tarjouspyyntöön täällä.

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Osallistumishakemusten käsittelyaika on enintään 10 työpäivää, joten mikäli olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa! 

Henkilökuljetuspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen

Hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, veteraanikuljetukset, ikäihmisten päiväkeskuskuljetukset, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset sekä ambulanssilla ja taksilla toteutettavat kiireettömät potilaskuljetukset siirtyivät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Kuntien järjestämisvastuulle jäivät joukkoliikenteen kuljetukset, mukaan lukien palveluliikenne sekä koulu- ja varhaiskasvatuksen kuljetukset.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tukipalveluyhtiönä Tuomi Logistiikka toteuttaa lakisääteiset henkilökuljetuspalvelut miltei koko Pirkanmaan hyvinvointialueella. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia sekä veteraanikuljetuksia toteutamme koko Pirkanmaan alueella. Ikäihmisten päiväkeskuskuljetuksia, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia sekä kiireettömiä potilaskuljetuksia Tuomi toteuttaa miltei koko Pirkanmaan alueella. Poikkeuksia kuitenkin on Mänttä-Vilppulassa, Juupajoella, Parkanossa ja Kihniössä, joissa Tuomi toteuttaa pääsääntöisesti ainoastaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia sekä veteraanikuljetuksia.

Tuomessa on valmistauduttu Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten haltuunottoon jo yli vuoden ajan. Vuoden 2022 aikana toteutimme kilpailutuksia, jotta kaluston saatavuudesta voitaisiin varmistua myös niillä alueilla, joissa Tuomi ei aiemmin ole henkilökuljetuksia operoinut. Pitkällisen valmistautumisen ja kilpailutusten myötä toimintamme Pirkanmaan alueella on käynnistynyt hyvin, ja pyrimme varmistamaan kuljetuspalveluiden toimivuuden jatkossakin.

Lisää tietoa Tuomen operoimista kuljetuspalveluista sekä yhteystietoja ja ohjeita löytyy kuljetuspalvelukohtaisilta sivuilta kohdasta Henkilökuljetuspalvelut.

Henkilökuljetusjärjestelmissä teknisiä ongelmia – tilannetta selvitetään

Henkilökuljetuspalveluidemme järjestelmissä on havaittu teknisiä ongelmia. Ongelma koskee kuljetustilausten välittymistä autoihin. Ratkomme tilannetta parhaillaan järjestelmätoimittajien kanssa. Tilanne vaikuttaa hetkellisesti kuljetusten viivästymisenä sekä pidentyneinä puhelinjonotusaikoina Kuohken puhelinlinjoille.

Pahoittelemme ongelmista johtuvia viiveitä kyytien saamisessa ja pyrimme yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa ratkaisemaan tilanteen mahdollisimman pian.

Järjestelmävaihdos vaikuttaa henkilökuljetusten tilauksiin ja jonotusaikoihin

Tuomi Logistiikka on ottanut 1.11.2022 käyttöön uuden henkilökuljetusten tilausjärjestelmän Sampon. Käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran viiveitä tilausten välityksiin ja pidentää hetkellisesti Kuohken sekä ryhmäkuljetusten puhelinpalvelun jonotusaikoja.

Pahoittelemme viiveitä ja pyrimme palaamaan normaaliin palvelutasoon mahdollisimman pian.

Tuomi Logistiikan operoimien koko Pirkanmaan aluetta koskeva henkilökuljetusten tarjouspyyntö on julkaistu 

Tuomi Logistiikka on julkaissut henkilökuljetuksiin liittyvän tarjouspyynnön Tarjouspalvelu.fi:ssa dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla. Tässä kilpailutuksessa hankimme palveluntuottajia kaikille seuraaville kuljetuksille koko Pirkanmaalla 1.2.2023: 

 • Sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset
 • Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kuljetukset
 • Ikäihmisten päivätoiminnan kuljetukset

Sekä Tampereella:

 • Koulukuljetukset

Tämä kilpailutus koskee henkilöautoja sekä pieniä ja suuria esteettömiä ajoneuvoja. Tarjousaikaa on 28.9.2022 klo 12 saakka. 

Jätä osallistumishakemus dynaamiseen hankintajärjestelmään ja tutustu tarjouspyyntöön täällä.

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Osallistumishakemusten käsittelyaika on enintään 10 työpäivää, joten mikäli olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa!

Tuomi Logistiikka ulkokuva.

Kutsu markkinavuoropuheluun Pirkanmaan henkilöliikenteen kilpailutuksista

Tämä kutsu koskee kaikkia palveluntuottajia, jotka ovat kiinnostuneita hoitamaan Pirkanmaan kuntien henkilökuljetuksia. Markkinavuoropuhelu koskee alla lueteltuja kuljetuksia, missä tahansa Pirkanmaan kunnassa riippumatta siitä mikä on nykyinen toimintamalli alueella. Tuomi tulee hankkimaan palveluntuottajat kaikille seuraaville kuljetuksille koko Pirkanmaalla 1.1.2023:  

 • Sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset 
 • Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kuljetukset 
 • Ikäihmisten päivätoiminnan kuljetukset 
 • Kiireettömät potilaskuljetukset taksilla 

Kutsu koskee siis kaikkia Pirkanmaalla liikennöiviä ja liikennöimään aikovia palveluntuottajia. 

Markkinavuoropuhelu sisältää seuraavat syksyllä 2022 toteutettavat henkilöliikenteen kilpailutukset:   

 • reittihintaiset ajoneuvot (yksilö- ja ryhmäkuljetukset, R3-ryhmä) ja  
 • taksilla toteutettavat kiireettömät potilaskuljetukset. 

Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei sido tarjoajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä tilaisuuteen tulematta jättäminen sulje pois osallistumista varsinaiseen tarjouskilpailuun. Markkinavuoropuhelussa on mahdollista esittää kysymyksiä ja kommentteja sekä käydä avointa keskustelua hankintaa valmistelevien kanssa sekä muiden paikallaolevien kesken. 

Markkinavuoropuhelut järjestetään Teamsin välityksellä keskiviikkona 7.9.2022 klo 17 ja torstaina 8.9.2022 klo 17. Molemmat tilaisuudet ovat samansisältöisiä, joten voit osallistua kumpaan tilaisuuteen tahansa. Ilmoittauduthan täältä sinulle sopivaan tilaisuuteen viimeistään tilaisuuspäivänä klo 12 mennessä.  

Lähetämme tilaisuuksiin ilmoittautuneille sähköpostitse Teams-linkin. 

Lisätietoja tilaisuuksista saat autoilijatuesta (autoilijat@tuomilogistiikka.fi, 03 5678 112) 

Lämpimästi tervetuloa!

Oletko uusi palveluntuottaja? 

Tuomi toteuttaa henkilöliikenteen kilpailutukset dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä. Jos siis olet kiinnostunut ajamaan Tuomi Logistiikan välittämiä henkilökuljetuksia, tee osallistumishakemus dynaamiseen järjestelmään! Järjestelmän kautta saat tietoa julkaistavista kilpailutuksista ja ainoastaan hakemuksen tehneillä ja järjestelmään hyväksytyillä tarjoajilla on mahdollisuus osallistua tuleviin kilpailutuksiin. Hyväksytty osallistumishakemus ei kuitenkaan vielä sido mihinkään, vaan tuleviin tarjouskilpailuihin voi osallistua oman harkintansa mukaan.   

Katso lisätietoja dynaamisesta hankintajärjestelmästä ja jätä osallistumishakemus täällä.

Ei mikään yksilölaji: ryhmäkuljetuksissa limittyy satojen arki

Tuomella on yli vuosikymmenen mittainen kokemus ryhmäkuljetusten järjestämisestä Tampereen ja ympäryskuntien alueella. Kokemuksen mukanaan tuomalla varmuudella tarjoamme asiakkaillemme kattavan ryhmäkuljetuspalvelun, jonka ytimessä on toimintavarmuus, turvallisuus sekä täsmällisyys. Järjestämme vuosittain 1,2 miljoonaa henkilökuljetusta, joista lähes puoli miljoonaa ryhmäkuljetuksina. Tälläkin viikolla kauttamme kulkee yli 10 000 ryhmäkuljetusmatkaa.

Arvo syntyy arjessa

Tuottamamme palvelun luotettavuus ja sen suora suhde matkustavien asiakkaidemme arkeen ei ole triviaali tai vähäpätöinen asia. Olemme tiivis osa tuhansien ihmisten jokapäiväistä elämää ja sen sujuvuutta; ryhmäkuljetustemme matkustajina liikkuu lapsia kouluun, kehitysvammaisia työ- ja päivätoimintaan sekä ikäihmisiä päivätoimintaan.

Ryhmäkuljetuksia yhdistää rutiininomainen kulkeminen niin viikko- kuin päivätasolla, mikä mahdollistaa kuljetusten tehokkaan ja järjestelmällisen organisoinnin. Paras kuljetuspalvelu on se, joka sulautuu saumattomaksi osaksi kulkijan arkea – ja juuri tähän me Tuomessa pyrimme. Vaikka käsittelemme valtavia kuljetuskokonaisuuksia, tiedostamme roolimme sujuvan arjen mahdollistajina; merkittävä myöhästyminen laittaa herkästi koko perheen päiväohjelman heti aamusta uusiksi. Asiantunteva ja kokenut ajojärjestelytiimimme tekee parhaansa, jotta kuljetukset sujuvat ongelmitta ja ajoittaiset poikkeamat pysyvät poikkeuksina. Mittaamme onnistumistamme tiiviisti niin viikko- kuin kuukausitasolla ja tilastojen valossa 99% kuljetuksistamme onnistuu palvelulupauksemme mukaisesti.

Toimiva kuljetuskokonaisuus palvelee kaikkia

Ottaessamme kunta-asiakkaan ryhmäkuljetukset haltuumme, kokonaisvastuu kuljetusten operatiivisesta järjestämisestä siirtyy kunnalta Tuomelle ja kunnille vapautuu aikaa keskittyä ydintehtäviinsä. Säästetyn työajan lisäksi olemme onnistuneet tekemään myös useamman kymmenen prosentin säästöjä vuositasolla. Kunta vastaa kuljetusten palvelutason, käyttäjäryhmien sekä matkustusalueiden määrittelemisestä, Tuomi hoitaa kuljetuskokonaisuuden järjestämisen aina liikennöinnin kilpailuttamisesta lähtien. Päivittäisen reitittämisen ohella hoidamme maksuliikenteen ja tuotamme kattavaa seurantaraportointia asiakkaidemme päätöksenteon tueksi.

Uskomme, että luottamukselle ja pitkäjänteisyydelle perustuva kumppanuus mahdollistaa parhaat tulokset myös muutoksissa. Hyvinvointialueet mahdollistavat jatkossa synergiaetuja myös kuljetuksiin, mikä palvelee suuressa kuvassa kaikkia osapuolia. Sopimuskalustomme suorittaessa SHL- ja VPL-kuljetuksia koko hyvinvointialueen laajuudella, rakentuu autoilijoille vakituisia ryhmäkuljetusrunkoja, mikä luo taloudellista vakautta alihankkijoillemme. Kunnalla on mahdollisuus sitouttaa autoja alueelleen, mikä parantaa kaluston saatavuutta myös muihin kellonaikoihin, kun autot eivät karkaa naapurikuntaan päivän aikana. Keskitetyllä kuljetusten hallinnalla pidämme huolen, etteivät kunnan eri instanssit kilpaile samasta kalustosta, ja autoilijoille on tarjolla tehokas ja mielekäs kuljetuskokonaisuus.

Kehityksen keskiössä käyttäjät

Järjestelmien on tuettava päivittäistä toimintaa kaikkien käyttäjien näkökulmasta. Kuten aikaisemmin jo totesimme, järjestelmät ovat nykyisin erottamaton osa kaikkea, ja tilanteessa jossa palvelun perustukset ovat kiinteät, mutta päivittäinen tekeminen jatkuvaa muutoksenhallintaa, järjestelmiltä vaaditaan paljon. Olemme määrätietoisesti kehittäneet järjestelmiä vastaamaan odotuksiin niin toimintayksiköissä, autoissa, kuin kodeissa. Autoihin toimitamme kuljetettavien tiedot sovelluksen kautta tietoturvallisesti, jolloin paperilistojen välittäminen autoihin jää pois, parantaen asiakkaidemme tietoturvaa. Koteihin tarjoamme vanhempainsovelluksen, josta matkustajan noutoajat on helppo tarkastaa ja kuljetuksen voi tarvittaessa peruuttaa itselle parhaalla hetkellä. (Sairastapaukset kun harvemmin katsovat aikaa tai paikkaa, on sovelluksen avulla aamun kuljetukset helppoa peruuttaa vaikka aamukolmelta.)

Sujuva arki on myös tiukasti sidoksissa ympäröivään maailmaan ja sen muutoksiin. Emme toimi tyhjiössä; maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa esimerkiksi polttoaineen hintoihin, mikä vääjäämättä näkyy myös toimialan muutoksissa ja vaihtuvuudessa. Koronapandemian vaikutukset ylettyvät nykyhetken lisäksi myös tulevaisuuteen toimialan kärsiessä kroonisesta kuljettajapulasta. Haasteidenkin keskellä luotamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja jaettuun ymmärrykseen. Kumppanuus kun ei ole pikavoittojen hakemista; tärkeintä on toimiva kokonaisuus joka palvelee kaikkia osapuolia ja mahdollistaa omiin vahvuuksiin ja ydintoimintaan keskittymisen myös muutosten keskellä.