Kaupunki hankkii seitsemän avustajaa Pali-palveluliikenteeseen loppuvuodeksi

Tampereen kaupungin tiedote 8.4.2024

Tampereen kaupunki rahoittaa palveluliikenteen avustajatoimintaa, näin päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 8.4.2024. Tampereella liikennöiviin palvelubusseihin tulee kaupungin rahoittamana seitsemän avustajaa loppuvuodeksi, tulevien vuosien ratkaisut tehdään kaupungin talousarvioprosessin mukaisesti.

Kaupunki hankkii Sarka Oy:ltä seitsemän avustajaa palveluliikenteeseen vuoden 2024 loppun asti, kustannusten arvioidaan olevan tänä vuonna 137 400 euroa. Avustajatoiminta rahoitetaan kaupunginhallituksen varamäärahoista sekä kaupungin kulttuuri- ja liikuntarahastosta. Tulevaisuuden osalta päätökset tullaan tekemään talousarviovalmistelun ja siihen liittyvän päätöksenteon yhteydessä. Tampereen Sarka Oy on kaupungin täysin omistama yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa työtä haastavassa työllistymistilanteessa oleville henkilöille. Avustajapalvelun tilaajana toimii sivistyspalvelujen palvelualue.

Tampereen palveluliikenteessä (Pali) on tällä hetkellä kaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen avustajaa. Hyvinvointialue on vähentänyt asteittain Tampereen palveluliikenteen avustajia ja kaupungin saamien tietojen mukaan Pirhan avustajatoiminta on päättymässä kesän jälkeen. Avustajat siirtyivät kaupungilta hyvinvointialueen työntekijöiksi sote-uudistuksen yhteydessä vuoden 2023 alussa.

Pormestari Kalervo Kummola toivoo avustajatoiminnassa ripeää etenemistä. –  Toivon, että avustajatoiminnassa päästään näin nopeasti liikkeelle ja että tällä avustajamäärällä pärjätään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungille tärkeä tehtävä. Samalla meidän tulee arvioida roolijakoa hyvinvointialueen ja kunnan välillä. Sosiaalinen kanssakäyminen sekä yhteisöllisyys ovat ikäihmisille korostuneen tärkeässä asemassa. Tampereen kaupunki haluaa tukea erityisesti heitä, jotka tukea eniten tarvitsevat, sanoo pormestari Kummola.

Pali-bussin avustaja auttaa asiakasta, ostoksia ja apuvälineitä autoon ja autosta pois. Avustaja hoitaa asiakkaan apuvälineiden asianmukaisen kiinnityksen, avustaa maksamisessa ja turvavöiden kiinnittämisessä. Tampereen kaupunki katso, että avustajatoiminta toteuttaa yhdenvertaisuutta mahdollistaen liikuntakyvyn kannalta heikommassa asemassa olevien asiointia ja pääsyä esimerkiksi liikunta- tai kulttuuripalvelujen pariin.

Kaupunki selvitti palveluliikenteen mahdollisia avustajapalvelun järjestämisvaihtoehtoja yhdessä Tuomi Logistiikka Oy:n, Tampereen Sarka Oy:n ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, jossa Tampereella tällä hetkellä 20 linjaa, vuonna 2023 palvelulinjoilla tehtiin yhteensä 188 749 matkaa. Palvelulinjojen liikennöinnin kustannukset vuodessa ovat noin 1,6 miljoonaa euroa, summasta 180 000 euroa katetaan lipputuloina. Näin kaupungin kokonaiskustannus palveluliikenteen järjestämisestä on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Lakisääteiset, sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, ovat hyvinvointialueen vastuulla samalla tavalla kuin päiväkeskustoiminnan kuljetukset. Kuntalaiset, etenkin ikäihmiset, ovat antaneet muuttuneesta palvelutilanteesta palautetta ja vedonneet avustajapalvelun säilyttämisen puolesta.

Kuljetuspalvelujen asiakasmaksut 1.2.2024 alkaen

Kuljetuspalvelujen asiakasmaksuissa eli omavastuissa tapahtuu muutoksia 1.2.2024 alkaen. Muutokset johtuvat uudesta Nyssen vyöhykemallista.

Ikääntyneiden ja vammaisten kuljetuspalvelujen asiakasmaksut perustuvat kilometrivyöhykkeisiin. Asiakasmaksut alkavat joukkoliikenteen kertalipun hintaa vastaavasta maksusta ja nousevat kilometrimäärän kasvaessa. Nyssen vyöhykealueella, eli Tampereen seudun joukkoliikenteen alueella, aikuiset maksavat kuljetuspalvelun asiakasmaksuna Nyssen kertalipun hinnan. Hinnoittelu perustuu joukkoliikenteen maksuun kertalipulla maksettaessa, kun maksutapana käytetään lähimaksua tai Nysse-mobiilimaksua.

Uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2024 päivän aikana ja ne ovat katsottavissa nyt Pirkanmaan hyvinvointialueen tiedotteessa:

https://www.pirha.fi/w/kuljetuspalvelun-asiakasmaksu-muuttuu-1-2-2024-alkaen

Poikkeukset

  • Lapsi 7–16 vuotta: 50 % aikuisen asiakasmaksusta
  • Nuori 17–24 vuotta: 75 % aikuisen asiakasmaksusta
  • Työmatkojen asiakasmaksu: 50 % aikuisen asiakasmaksusta
  • Opiskelumatkojen asiakasmaksu: 0 e
  • Työ- ja päivätoiminnan sekä työllistymistä tukevan toiminnan asiakasmaksu: 0 e

Kuohken invaoikeus -asiakkaille mahdollisuus sopia jouluaaton kulkemisista sopimusautoilijoiden kanssa

Tuomi haluaa osaltansa olla turvaamassa jouluaattona 24.12. asiakkaidensa sujuvaa kulkemista. Kuohken invaoikeuden omaavat asiakkaat saavat mahdollisuuden sopia jouluaaton kuljetuksistaan haluamansa Tuomen sopimusauton kuljettajan kanssa, vaikkei heillä olisikaan tuttu/vakiotaksioikeutta. Lista palveluntuottajien yhteystiedoista löytyy Tuomen verkkosivuilta osoitteesta: Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (VPL) – Tuomi Logistiikka Oy

Poikkeus koskee tilauksia, joissa asiakas tarvitsee matkalleen invataksin. Kuljetuksesta (meno-paluu) tulee sopia hyvissä ajoin kuljettajan kanssa, mielellään jo jouluviikolla, jotta kuljettaja voi myös ilmoittaa tilauksen Kuohkeen mahdollisimman aikaisin. Huomioitavaa on, että jouluaatto on erittäin kiireinen päivä kaikissa taksikuljetuksissa, ei pelkästään Tuomen välittämissä kuljetuksissa. Asiakkaidemme itsenäisellä sopimisella kuljetuksistaan jouluaattona, pyritään varmistamaan autojen riittävyys Tuomen välittämissä kuljetuspalveluissa vuoden ruuhkaisimpana päivänä.

Autojen saatavuuden turvaamiseksi Kuohke yhdistelee samaan suuntaan kulkevien asiakkaiden matkoja mahdollisuuksien mukaan ja myös invataksien tilauksia yhdistellään, ellei asiakkaalla ole yksinkulkuoikeutta. Esteettömien autojen määrä on taksialalla henkilöautoja vähäisempi pieniin henkilöautoihin verrattuna ja invataksien tarve normaalia suurempaa erityisesti tänä yksittäisenä päivänä.

Pyydämme asiakkaita myös huomioimaan aikatauluissaan mahdolliset ruuhkasta johtuvat viiveet autojen saapumisajoissa.

Kuljetustenohjauskeskuksemme toivottaa asiakkailleen rauhallista ja lämmintä joulunaikaa!

Lisätietoja:

Tuomi Logistiikka Oy
Kuljetustenohjauskeskus
kyyti@tuomi.fi
p. 03 5678 101

JHL:n työtaistelun vaikutukset Tuomen välittämiin taksikuljetuksiin 14.12.2023

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL ry) ilmoittama poliittinen työtaistelu Pirkanmaalla vaikuttaa laajasti Tampereen seudun joukkoliikenteeseen torstaina 14.12.2023. Työtaistelun seurauksena bussit, raitiovaunut ja junat eivät liikennöi ajalla 14.12. klo 02.00–15.12. klo 01:59.

Työtaistelu voi vaikuttaa myös taksien saatavuuteen kyseisenä ajankohtana. Pyydämme asiakkaitamme varautumaan mahdollisiin viivästymisiin ja autojen saatavuushaasteisiin myös taksikuljetuksissa.

Tampereen Pali-palveluliikenne liikennöi lakon aikana muutoin normaalisti, paitsi Teiskon Pali U96-syöttövuorot, joita ei ajeta.

Edit 13.12.2023 klo 14:00

Teiskon alueen koulukuljetukset toteutetaan torstaina 14.12. lakkotoimien vuoksi vain yhden auton ja liikennöitsijän toimesta. Teiskon alueen koulukyytiasiakkaita on tiedotettu henkilökohtaisesti joko kuljetusten järjestymisestä tai peruuntumisesta.

Forssan seudun työ- ja päivätoimintakuljetuksia sekä kylvetyspalvelukuljetuksia koskeva tarjouspyyntö on julkaistu 

Tuomi Logistiikka on julkaissut 478341 / Forssan seudun työ- ja päivätoimintakuljetukset sekä kylvetyspalvelukuljetukset dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla.  

Hankinnan kohteena on pääasiallisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen (Oma Häme) ryhmäkuljetukset, kuten ikäihmisten päivätoimintakuljetukset, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset sekä ikäihmisten kylvetyspalvelukuljetukset Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten Tammelan ja Ypäjän kuntien alueella. Hankinta koskee esteettömiä ajoneuvoja.  

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osa-aluetta. Osa-aluekohtaiset ehdot ja vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä. Uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2024. 

Tarjouspyyntö on auki 7.12.2023 klo 9:00 saakka.   

Lisätietokysymyksiä voi esittää 27.11.2023 klo 12:00 saakka.  

Dynaamiseen hankintajärjestelmään, josta tarjouspyyntö löytyy, pääset tästä.

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Osallistumishakemusten käsittelyaika on enintään 10 työpäivää, joten mikäli olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa!  

Miljoona matkaa vuodessa: ympäristövastuullisemmat kuljetukset luodaan yhdessä

Yhteiskunnallisen keskustelun painopisteiden siirtyessä yhä enenevissä määrin ympäristövastuullisuuden teemojen ympärille, herättävät erityisesti liikenteen päästöt ja niiden vähentäminen kysymyksiä. Jokaisella meistä on tarve liikkua asioimaan, ruokakauppaan, töihin, opiskelemaan tai harrastamaan. Tuomen rooli ihmisten sujuvan liikkumisen mahdollistajana onkin merkittävä: toteuttamillamme henkilökuljetuksilla kuljetaan vuosittain yli 1 000 000 matkaa, joista kertyy miltei 11 miljoonaa kilometriä. Kuljetusten hiilidioksidipäästöt ovat noin 1,9 miljoonaa kilogrammaa vuodessa. Siinä missä vaikutamme tuhansien ihmisten arkeen päivittäin, on meidän tunnistettava oma roolimme liikenteen päästöjen tuottajana.

Tuomessa on viime vuosina tartuttu yhä vahvemmin ympäristövastuullisuuden edistämiseen ja näin ollen henkilökuljetustemme hiilidioksidipäästöjen systemaattiseen vähentämiseen. Tehtävä ei suinkaan ole helppo. Kuljetuksia toteutetaan monipuolisessa yhdyskuntarakenteessa tiiviistä kaupungista haja-asutusalueisiin. Välimatkat ovat välillä pitkiä, eikä kuljetusten yhdistely aina mahdollista. Kuljetusten toteuttamiseksi tarvitaan paljon monipuolista kalustoa henkilöautoista esteettömiin ajoneuvoihin, pikkubusseihin sekä ambulansseihin, eikä kalustoa ole kaikilta osin saatavissa vähäpäästöisenä tai päästöttömänä. Kuljetusten toimintavarmuuden takaamiseksi ei kalustomäärää ei ole mahdollista myöskään vähentää.

Henkilökuljetusten päästöjen vähentämiseksi tarvitaankin monipuolisia toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden tunnistamiseksi Tuomen henkilökuljetuksille on laadittu päästöjen vähentämisen ja ympäristötavoitteen saavuttamisen toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa katsomme aihetta mahdollisimman laajasta näkökulmasta. Päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa toteuttamalla kuljetukset mahdollisimman vähäpäästöisellä kalustolla tai polttoaineella, mutta myös esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta eri osapuolten roolista päästöjen vähentämisessä, pohtimalla yhdessä vaihtoehtoja kuljetusten toteuttamiseksi mahdollisimman vähäpäästöisesti. Lisäksi Tuomen tulee tarkastella omia toimintamallejaan kuljetusten suunnittelussa ja välittämisessä, jotta oma toimintamme tukisi mahdollisimman hyvin kuljetusten ympäristövastuullisuuden toteutumista.

Jatkossa tarvitsemme yhä enemmän keskustelua ympäristövastuullisuuden ympärillä. Toimenpidesuunnitelman laadinnan aikana kävimme keskustelua niin omistajiemme kuin palveluntuottajien kanssa. Huomasimme, miten tärkeää on kuulla erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia päästöjen vähentämiseen liittyen. Monitahoisen haasteen ympärillä korostuu tarve tuoda eri osapuolia yhteen miettimään, millä keinoilla päästöjä voidaan vähentää ja millaisia näkökulmia teemaan liittyy. Yksin meistä kukaan ei pysty haastetta selättämään, vaan tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja ymmärrystä henkilökuljetusten ympäristövastuullisuudesta. Tuomessa työtä on lähdetty viemään eteenpäin yhä systemaattisemmin ja kovemmin panoksin, mutta paljon on vielä tekemättä. Eteenpäin mennään päästögramma kerrallaan.

Tuomen operoimien Valkeakosken alueen koulukuljetusten ja Pirhan ryhmäkuljetusten tarjouspyyntö on julkaistu

Tuomi Logistiikka on julkaissut henkilökuljetuksiin liittyvän tarjouspyynnön Tarjouspalvelu.fi:ssa dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla. Tässä kilpailutuksessa hankimme palveluntuottajia sekä Valkeakosken koulukuljetuksiin että Pirkanmaan hyvinvointialueen kuljetuksiin Valkeakosken alueella.

Kilpailutamme koulukuljetusten sekä Pirhan kuljetusten tarpeisiin seuraavanlaista kalustoa:

  • linja-autot pyörätuolipaikalla
  • matalalattialinja-auto
  • suuret esteettömät ajoneuvot
  • pienet esteettömät ajoneuvot

Tarjouspyyntö on auki 29.5.2023 klo 12:00 saakka. Lisätietokysymyksiä voi esittää 18.5.2023 klo 12:00 saakka.

Uusi sopimuskausi alkaa 1.8.2023.

Jätä osallistumishakemus dynaamiseen hankintajärjestelmään ja tutustu tarjouspyyntöön täällä.

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Osallistumishakemuksen käsittely kestää muutaman työpäivän, joten mikäli olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa! 

Tuomella vahva rooli hyvinvointialueiden henkilökuljetusten asiantuntijana  

Pirkanmaan hyvinvointialueen käynnistymistä turvaamassa 

Hyvinvointialueiden käynnistyminen toi valtakunnallisesti mukanaan muutoksen, jossa monet aikaisemmin kuntien vastuulla olleet henkilökuljetukset siirtyivät hyvinvointialueiden vastuulle. Nyt, kun hyvinvointialueiden toiminta-aikaa on takana reilut neljä kuukautta, tarkoittaa tämä Tuomen näkökulmasta sitä, että henkilöliikennepalveluissa on siirrytty Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten haltuunotosta vakituiseen toimintaan. 

Tuomi oli mukana Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten valmistelussa alusta asti ja työt hyvinvointialueen sujuvan käynnistymisen varmistamiseksi aloitettiin jo kauan ennen varsinaista muutosta. Tuomessa hyvinvointialueen käynnistymiseen valmistauduttiin tuottamalla Pirhan valmistelijoille tietoa henkilökuljetusten silloisesta tilanteesta ja toimintamalleista, sekä tarjoamalla asiantuntijan tukea tulevaan muutokseen. Kun Pirhan aluevaltuusto viime syksynä teki päätöksen, jonka mukaisesti henkilökuljetuspalveluissa tukeudutaan ensisijaisesti tukipalveluyhtiö Tuomi Logistiikkaan, siirryttiin myös valmistelussa vaiheeseen, jossa kuljetusten operointia ryhdyttiin myös konkreettisesti siirtämään Tuomelle. 

Tuomi vastasi jo ennen hyvinvointialueen käynnistymistä useiden Pirkanmaan kuntien henkilökuljetusten operoinnista. Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä Tuomen rooli henkilökuljetuksissa kasvoi merkittävästi, kun Tuomelle siirtyi yhteensä kuuden kunnan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia sekä ikäihmisten päivätoimintakuljetuksia Tuomi puolestaan otti haltuunsa 20 kunnassa. Ensihoitoon kuulumattomien potilassiirtojen osalta hyvinvointialueen käynnistymisen myötä takseilla hoidettavien potilassiirtojen määrä kasvoi Tuomessa vajaalla 30 prosentilla. 

Hyvinvointialueen henkilökuljetusten valmistelussa ja kuljetusten siirtymisessä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle tuli kaikkien Pirkanmaan 23 kunnan osalta varmistaa, että henkilökuljetusten käytännöt ja toimintamallit ovat yhtenevät koko hyvinvointialueen laajuisesti. Kuljetusten haltuunotto tarkoitti esimerkiksi yli tuhannen uuden asiakasprofiilin luontia Tuomen järjestelmiin ja yli sadan Pirhan tai ulkoistetun palveluntuottajan työntekijän kouluttamista Tuomen järjestelmien käyttöön. Henkilökuljetusten siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vaatikin Tuomelta sekä strategisissa linjauksissa asiantuntijana toimimista, että operatiivisista toimista vastaamista. 

Tuomen tekemä panostus Pirkanmaan henkilökuljetusten valmisteluun oli merkittävä. Teimme hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelutyötä yli 2,5 henkilötyövuoden edestä ja esimerkiksi kilpailutusten seurauksena allekirjoitimme yli 650 liikennöintisopimusta. Kaikki valmistelutyö, yhteistyö palveluntuottajien sekä hyvinvointialueen edustajien kanssa tarvittiin, jotta Tuomi voi turvata Pirkanmaan hyvinvointialueella vuosittain yli puolen miljoonan vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetusmatkan toteutumisen, järjestää kuukausittain yli 22 000 kuljetusmatkaa kehitysvammaisten tai ikäihmisten työ- ja päivätoiminnan piiriin osallistuville tai toteuttaa vuosittain yli 40 000 potilassiirtoa takseilla tai ambulansseilla eri hoitolaitosten välillä. 

Pirhan valmistelutyössä karttumat opit hyödyksi Oma Hämeen alueella 

Siinä, missä Pirkanmaan hyvinvointialueen osalta voidaan katsoa, että Tuomen henkilökuljetuksiin liittyvä valmistelutyö on ohitse ja henkilökuljetuksissa on siirrytty vakiintuneen toiminnan aikaan, on Kanta-Hämeen hyvinvointialueella Oma Hämeessä työ henkilökuljetusten parissa vasta alkanut. Oma Hämeen hyvinvointialueen käynnistyessä henkilökuljetusten toteuttamisessa otettiin käyttöön malli, jonka mukaisesti Oma Häme ostaa vuoden 2023 henkilökuljetuspalveluiden toteuttamisen alueen kunnilta, lain mahdollistaessa tämänkaltaisen siirtymäajan käytön. 

Oma Hämeessä tulevaisuuden toimintamalleja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ja Tuomen asiantuntijuus on myös Oma Hämeen alueella merkittävässä roolissa, Tuomen toteuttaessa Oma Hämeen alueella selvitystä Oma Hämeen alueen henkilökuljetuksista. Tuomi perehtyy Oma Hämeen alueella nykyisiin henkilökuljetuksissa käytössä oleviin toimintamalleihin, sopimuksiin, matka- ja asiakasmääriin ja tuottaa näiden avulla tietoa Oma Hämeelle tulevaisuuden toimintamallien suunnitteluun.

Oma Hämeelle toteutettavassa selvitystyössä Tuomi pääsee konkreettisesti hyödyntämään Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelutyössä karttuneita oppeja. Vaikka hyvinvointialueet ovat kukin oma kokonaisuuteensa ja kullakin alueella on omat erityispiirteensä, on selvitystyössä kiistatonta hyötyä siitä, että Tuomi on jo tehnyt vastaavaa selvitystyötä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Selvityksen yhteydessä ja alkukartoituksen lopputuotoksena Tuomi ja Oma Hämeen edustajat muodostavat suunnitelman siihen, miten henkilökuljetuksia jatkossa toteutetaan Oma Hämeen alueella.  

Tuomen tahtotilana on löytää myös Oma Hämeen alueelle henkilökuljetuksiin sellaiset toimintamallit, jotka ovat eri osapuolten näkökulmasta parhaat mahdolliset. Järkevällä ja hallitulla henkilökuljetusten kokonaisuudella pystytään turvaamaan palvelut siten että kaikki sidosryhmät matkustavista asiakkaista palvelua tuottaviin liikennöitsijöihin ovat tyytyväisiä käytäntöihin. Oma Hämeen alueella tullaankin kuluvan vuoden aikana tekemään ratkaisuja ja linjauksia siihen, mihin suuntaan Oma Hämeen henkilökuljetuksia lähdetään lähitulevaisuudessa kehittämään. 

Tuomi omistajiensa kumppanina 

Tuomella on henkilökuljetuksista yli 15 vuoden kokemus, ja kannamme mielellämme sitä asiantuntijan roolia, jonka omistajamme ovat meille henkilökuljetusten osalta antaneet.  

Pirkanmaan hyvinvointialueella henkilökuljetuksiin tehty valmistelutyö sekä haltuunottojen hyvä suunnittelu tuottivat tulosta, sillä Pirkanmaan hyvinvointialueella henkilökuljetukset siirtyivät Tuomelle ilman suuria häiriöitä. Henkilökuljetusten valmistelutyö sai kiitosta myös Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelijoilta: pystyimme toimimaan hyvinvointialueen valmistelijoiden tukena henkilökuljetusten asiantuntijoina ja toisaalta tuottamaan hyvinvointialueen valmistelijoille heidän tarvitsemaa tietoa päätöksenteon tueksi. Nyt valmistelutyön ollessa ohitse ja toiminnan vakiinnuttua voimme ylpeydellä katsoa taaksepäin. Turvasimme osaltamme sen, että Suomen suurin hyvinvointialue Pirha suoriutui menestyksekkäästi maamme historian merkittävimmästä sosiaali- ja terveysalan uudistuksen käynnistymisvaiheesta.

Oma Hämeen alueella Tuomen ja hyvinvointialueen yhteistyö on henkilökuljetusten osalta alkutaipaleella, mutta innolla ja luottavaisin mielin katsomme tulevaisuuteen. Uskomme, että myös Oma Hämeen alueella Tuomella on paljon tarjottavaa Oma Hämeen henkilökuljetusten tulevaisuuden toimintamalleihin ja tarjoamme mielellämme myös Oma Hämeelle asiantuntijuuttamme ja henkilökuljetuspalveluitamme. 

On hienoa saada olla mukana rakentamassa hyvinvointialueiden tulevaisuutta ja olemme Tuomessa ylpeitä siitä, että omistajamme luottavat osaamiseemme. 

Tampereen palveluliikennettä ja ryhmäkuljetuksia koskeva henkilökuljetusten tarjouspyyntö on julkaistu

Tuomi Logistiikka on julkaissut henkilökuljetuksiin liittyvän tarjouspyynnön 412593 / Tampereen palveluliikenne ja ryhmäkuljetukset dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla.

Hankinnan kohteena on Tampereen kaupungin palveluliikenne ja ryhmäkuljetukset sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen ryhmäkuljetukset. Liikennöintialue palveluliikenteellä ja ryhmäkuljetuksissa on pääasiassa Tampereen kaupungin alue. Kalustona käytetään pääosin M2-ajoneuvoluokan 14–16-paikkaisia matalalattia-ajoneuvoja, joissa kaikkien matkustajapaikkojen on oltava asiakkaiden käytössä matalalattiaosaan aukeavan oven kautta. Tarkemmat kohdekohtaiset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä. Uusi sopimuskausi alkaa 1.7.2023.

Tarjousaikaa on 1.2.2023 klo 12 saakka, lisätietokysymyksiä voi esittää 18.1.2023 klo 12 saakka.

Jätä osallistumishakemus dynaamiseen hankintajärjestelmään ja tutustu tarjouspyyntöön täällä.

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Osallistumishakemusten käsittelyaika on enintään 10 työpäivää, joten mikäli olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa!