Kuohken invaoikeus -asiakkaille mahdollisuus sopia jouluaaton kulkemisista sopimusautoilijoiden kanssa

Tuomi haluaa osaltansa olla turvaamassa jouluaattona 24.12. asiakkaidensa sujuvaa kulkemista. Kuohken invaoikeuden omaavat asiakkaat saavat mahdollisuuden sopia jouluaaton kuljetuksistaan haluamansa Tuomen sopimusauton kuljettajan kanssa, vaikkei heillä olisikaan tuttu/vakiotaksioikeutta. Lista palveluntuottajien yhteystiedoista löytyy Tuomen verkkosivuilta osoitteesta: Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (VPL) – Tuomi Logistiikka Oy

Poikkeus koskee tilauksia, joissa asiakas tarvitsee matkalleen invataksin. Kuljetuksesta (meno-paluu) tulee sopia hyvissä ajoin kuljettajan kanssa, mielellään jo jouluviikolla, jotta kuljettaja voi myös ilmoittaa tilauksen Kuohkeen mahdollisimman aikaisin. Huomioitavaa on, että jouluaatto on erittäin kiireinen päivä kaikissa taksikuljetuksissa, ei pelkästään Tuomen välittämissä kuljetuksissa. Asiakkaidemme itsenäisellä sopimisella kuljetuksistaan jouluaattona, pyritään varmistamaan autojen riittävyys Tuomen välittämissä kuljetuspalveluissa vuoden ruuhkaisimpana päivänä.

Autojen saatavuuden turvaamiseksi Kuohke yhdistelee samaan suuntaan kulkevien asiakkaiden matkoja mahdollisuuksien mukaan ja myös invataksien tilauksia yhdistellään, ellei asiakkaalla ole yksinkulkuoikeutta. Esteettömien autojen määrä on taksialalla henkilöautoja vähäisempi pieniin henkilöautoihin verrattuna ja invataksien tarve normaalia suurempaa erityisesti tänä yksittäisenä päivänä.

Pyydämme asiakkaita myös huomioimaan aikatauluissaan mahdolliset ruuhkasta johtuvat viiveet autojen saapumisajoissa.

Kuljetustenohjauskeskuksemme toivottaa asiakkailleen rauhallista ja lämmintä joulunaikaa!

Lisätietoja:

Tuomi Logistiikka Oy
Kuljetustenohjauskeskus
kyyti@tuomi.fi
p. 03 5678 101

Tuomi Logistiikan välittämissä kuljetuspalveluissa tuotantohaasteita

Tuomi Logistiikan välittämissä yksilö- ja ryhmäkuljetuspalveluissa on ilmennyt palvelutasohaasteita kuluneen kuukauden aikana. Yksilökuljetusten uuden Sampo-järjestelmän käyttöönottoon liittyneet alkukankeudet, vallitseva valtakunnallinen kuljettajapula ja flunssakausi ovat yhdessä heikentäneet palvelun saatavuutta ja pidentäneet jonoaikoja puhelinlinjoillamme.

Sampo-järjestelmässä ajoittaisia teknisiä haasteita

Huolellisesta valmistelusta huolimatta, on uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä havaittu ajoittain teknisiä ongelmia tilausten tallentamiseen ja kuljetusten välittymiseen liittyen. Ongelmia on ratkottu aktiivisesti yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa ja korjaustoimia on saatu tehtyä lähes viiveettä.

Järjestelmätoimittajamme ovat edistäneet viimeistenkin häiriöiden korjaamista nopealla tahdilla, ymmärtäen asian vakavuuden ja palvelun kriittisyyden. Seuraamme tarkasti palvelumme tilaa ja työskentelemme päämäärätietoisesti, jotta loputkin häiriöt saadaan korjattua. Paljon on jo saatu aikaiseksi ja häiriöiden korjaantumisen myötä, tulee Sampo-järjestelmä mahdollistamaan tehokkaan palveluntuottamisen Tuomen välittämissä yksilömatkoissa.

Taksialan kuljettaja- ja ajoneuvopula

Taksialan valtakunnallinen kuljettaja- ja taksipula vaikuttaa myös kuljetusten toteutumiseen ja näkyy ajoittaisina myöhästymisinä noutoajoissa. Viimevuosina kuljettajapula on ollut kansallisesti mitattuna kuljetusalalla suuri ongelma. COVID-19 pandemia vaikutti työvoiman saatavuuteen kuljettajien siirtyessä muille aloille, koska kuljetusmäärät romahtivat. Pandemia vaikutuksista johtuen myös useat liikennöitsijät lopettivat yritystoimintansa.

Näihin toimintakentän muutoksiin ja muutoksen tuomiin haasteisiin on Tuomen kuljetuspalvelussa etsitty ratkaisuja kuumeisesti kahden viimeisen vuoden ajan. Yhteiskunnan korvaamien kuljetuspalveluiden hinnoittelu on pyritty tekemään palveluntuottajille houkuttelevaksi ja hintoihin on syksyllä lisätty myös yleisiin hintojennousuihin sidottu indeksikorotus. Harmillisesti nämä toimet eivät korjaa tilannetta täysin kuljettajapulan osalta.

Flunssakauden alkaminen kurittaa henkilöresurssejamme

Kuluvan syksyn aikana ja erityisesti viimeisen kuukauden aikana flunssakausi on kurittanut kuljetustenohjauskeskuksessamme käytössä olevaa henkilöstöresurssia. Uuden järjestelmän käyttöönottoon ja kiireiseen joulunaikaan varauduttiin rekrytoimalla joukkio uusia palveluneuvojia, mutta harmillisesti flunssa-aallon myötä palvelua on tuotettu vajailla henkilöstöresursseilla.

Yksilökuljetusten palveluneuvojamme ja ryhmäkuljetusten ajojärjestelijämme ovatkin yltäneet kunnioitettaviin suorituksiin tehdessään kaikkensa, jotta kuljetukset saadaan järjestettyä mahdollisimman oikea-aikaisesti ja jonotusajat pysyisivät kohtuullisina soittaville asiakkaille. Pyydämmekin asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme ymmärrystä kiireen keskellä työskentelevää henkilöstöämme kohtaan.

Näiden tekijöiden summana emme valitettavasti ole kyenneet tuottamaan palvelua haluamallamme tasolla ja pahoittelemme asiakkaille ja muille sidosryhmille aiheutunutta haittaa ja harmia. Jatkamme aktiivisesti toimia tilanteen korjaamiseksi.

Lähestyvä vuodenvaihde tuo meille myös uuden haasteen hyvinvointialueiden käynnistyessä. Olemme jo pitkään valmistautuneet tuleviin muutoksiin ja kuljetusmäärien lisääntymiseen kuljetuksia suunnittelemalla, omaa resurssiamme lisäämällä ja toteuttamalla kilpailutuksia, joilla varmistetaan palveluntuottajien riittävyys koko Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Kuohken palvelulinjoilla ruuhkaa

Kuljetustenohjauskeskuksemme (kuohke) puhelinpalvelulinjoilla on tällä hetkellä ruuhkaa. Jonotusaika voi ajoittain olla jopa kymmeniä minuutteja. Pahoittelemme suuresti palvelun ruuhkaantumista ja pyrimme purkamaan ruuhkapiikkiä parhaamme mukaan.

Pitkät jonotusajat johtuvat osittain sairauspoissaolojen aiheuttamasta hetkellisestä resurssivajeesta. Uuden Sampo -tilausjärjestelmän tuore käyttöönotto saattaa myös osittain hidastaa ruuhka-aikoina palveluamme, mutta varsinaisesta järjestelmähäiriöstä ei kuitenkaan ole kysymys.

Henkilökuljetusjärjestelmissä teknisiä ongelmia – tilannetta selvitetään

Henkilökuljetuspalveluidemme järjestelmissä on havaittu teknisiä ongelmia. Ongelma koskee kuljetustilausten välittymistä autoihin. Ratkomme tilannetta parhaillaan järjestelmätoimittajien kanssa. Tilanne vaikuttaa hetkellisesti kuljetusten viivästymisenä sekä pidentyneinä puhelinjonotusaikoina Kuohken puhelinlinjoille.

Pahoittelemme ongelmista johtuvia viiveitä kyytien saamisessa ja pyrimme yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa ratkaisemaan tilanteen mahdollisimman pian.

Järjestelmävaihdos vaikuttaa henkilökuljetusten tilauksiin ja jonotusaikoihin

Tuomi Logistiikka on ottanut 1.11.2022 käyttöön uuden henkilökuljetusten tilausjärjestelmän Sampon. Käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran viiveitä tilausten välityksiin ja pidentää hetkellisesti Kuohken sekä ryhmäkuljetusten puhelinpalvelun jonotusaikoja.

Pahoittelemme viiveitä ja pyrimme palaamaan normaaliin palvelutasoon mahdollisimman pian.

Tuomi Logistiikalle uusi kuljetusten tilausjärjestelmä Sampo

Tuomi Logistiikka on ottamassa käyttöön uuden kuljetusten tilausjärjestelmän Sampon. Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä järjestelmätoimittaja Sitowisen kanssa. Järjestelmän kehitystyö on nyt loppusuoralla ja hyväksyntätestausta on tehty viikolla 43 (24.-28.10.).

Uusi tilausjärjestelmä korvaa kuljetustenohjauskeskuksemme (Kuohke) vanhan järjestelmän, jonka kautta on hoidettu yhteiskunnan tukemien kuljetuspalveluiden eli ns. sote-kuljetusten tilaaminen tähän saakka.

Sampo-järjestelmässä on pitkälti samat ominaisuudet, kuin vanhassakin järjestelmässä, mutta tuotuna nykytekniikan tasolle: Sampo tulee olemaan edeltäjäänsä tehokkaampi, nopeampi ja modernimpi tilausjärjestelmä. Tuomi Logistiikan sisäisille käyttäjille Sampo tulee olemaan helppokäyttöinen ja toimintavarma järjestelmä.

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.11.2022.

Tuomi Logistiikka ulkokuva.

Henkilökuljetusten järjestelmäkehityksen nokka kohti hyvinvointialuetta

Sote-uudistus ja hyvinvointialue oli pitkään jotain vääjäämättä lähestyvää, mutta hähmäistä. Kuin ameba, johon oli vaikeaa tarttua, kun konkreettista tietoa ei ollut saatavilla. Moni asia muuttuu, mutta miten minä tai tiimimme voimme lähteä asiaa edistämään henkilökuljetusten näkökulmasta?

Meillä Tuomessa hihat käärittiin napakasti ylös loppuvuonna 2021. Lähdimme selvittämään, mitä kuljetuspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle käytännössä tarkoittaa, millaisia muutoksia se tuo toimintaamme ja miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla valmistautua tulevaan.

Suuret muutokset vaativat myös suuria panostuksia käytettäviin järjestelmäkokonaisuuksiin. Järjestelmät ovat nykyisin erottamaton osa kaikkea: kun ne toimivat, emme niitä juurikaan huomaa, mutta heti kun jossain tökkii, huomaamme sen varmasti. Uudet järjestelmäkokonaisuudet vaativat toimiakseen valtavasti työtä, joten emme jääneet odottelemaan.

Automatisointi sujuvoittaa ja suoraviivaistaa

Olemme Tuomella viime vuosien ajan kehittäneet toimintaamme ja saaneet järjestelmäpuolella monia prosessin osia automatisoitua: tilityksen ja laskutuksen suuri massa on automatisoitu, automaattinen autonvalinta edullisimman auton periaatteella on jo käytössä, ja autojen ajoneuvosovellukseen on tuotu tarvittavia ominaisuuksia kuljettajakirjautumisesta viestintäsovellukseen. Kolme vuotta sitten otimme käyttöön kilpailuttamamme alustaratkaisun, jonka avulla saamme matkat kohdistettua automaattisesti edullisimmille autoille. Kuljetuskaluston kilpailutusten yhteydessä olemme yhdessä järjestelmäkehittäjän kanssa onnistuneet rakentamaan juuri meidän tarpeisiimme räätälöityjä ratkaisuja. Autojoukko on laaja ja sen hallinnointi työtä, joka ilman toimivaa järjestelmää muuttuu mahdottomaksi.

Ryhmäkuljetuksissa samat matkat toistuvat usein kuukaudesta toiseen, mutta ennakoimattomat muutokset päivittäisellä tasolla ovat arkipäivää. Tilanteessa jossa palvelun perustukset ovat kiinteät, mutta päivittäinen tekeminen jatkuvaa muutoksenhallintaa, järjestelmältä vaaditaan paljon. Käytössämme onkin oma erillinen järjestelmä, joka tukee juuri tällaista suunnittelutyötä, poistaen suuren määrän manuaalista työtä myös tilitykseen ja laskutukseen liittyen.

Kiireettömien potilaskuljetuksien kohdalla suunnittelemme nykyisen järjestelmän yhdistämistä alustaratkaisuumme, jolloin osa autonvalintaan liittyvästä työstä saadaan automatisoitua.

Kehitystä käyttäjä(t) edellä

Yhteiskunnan tukemissa yksilökuljetuksissa (esim. VPL/SHL) työskentelemme tällä hetkellä uuden järjestelmän käyttöönottoa kohti. Järjestelmäprojekti on meille massiivinen hanke kaikkine määrittelyineen, neuvotteluineen ja testaamisineen. Tämä kehitystyö mahdollistaa sekä Tuomen että asiakkaiden arkea tukevia muutoksia. Esimerkkeinä puhelinnumeron tunnistamisen, jolloin matkaa tilaavan henkilön perustiedot saadaan jo valmiiksi auki työntekijämme näytölle, jolloin kuljetuksen tilaaminen sujuvoituu ja asiakkaan tietoturva vahvistuu. Otamme käyttöön myös matkustajasovelluksen, jolla matkustaja voi itse tilata matkansa puhelimeltaan tai tietokoneeltaan. Parantuvan raportoinnin kautta hyvinvointialueen päätöksenteko ja asioiden seuraaminen helpottuu.

Maailma ei ole valmis eikä ihan lähitulevaisuudessa valmiiksi tule. Tuomen henkilökuljetuspalveluissa teemme töitä hyvinvointialueen eteen joka ikinen päivä. Isojen muutosten kohdalla ajattelen, että ”tämäkin elefantti syödään pala kerrallaan”. Mikäli sinulla herää kysymyksiä yhteiskunnan tukemien henkilökuljetuksien järjestelmäkokonaisuudesta, olethan rohkeasti yhteydessä.

Palin palveluneuvojat työssään.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia ei yhdistetä 31.10.2021 saakka

Koronatilanteen vuoksi Tampereen kaupunki ei yhdistä vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia eikä yli 75-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja 31.10.2021 saakka. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta 24.8.2021.

Kuljetuksia ei ole yhdistetty joulukuun 2020 alusta lähtien. Tavoitteena on suojata kuljetuspalvelujen käyttäjiä, kunnes epidemiatilanne rauhoittuu.

Ryhmäkuljetukset esimerkiksi kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan osalta pyritään järjestämään tilanne ja rajoitukset huomioiden. Ryhmätoimintaan ei pystytä kuljettamaan osallistujia erillisillä kyydeillä, koska silloin autot loppuisivat kesken. Matkan aikana suositellaan käyttämään maskia. Jos omaa maskia ei ole mukana, sen saa kuljettajalta.

Kuohke-matkojen yhdistelyn keskeytys jatkuu 30.4. asti

Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskuksen välittämissä yksilömatkoissa jatketaan kuljetusten yhdistelyiden keskeytystä 1.3.-30.4.2021 välisellä ajalla vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Yhdistely jatkuu normaalisti ryhmäkuljetusmatkoissa kouluihin, päiväkeskus- sekä päivä- ja työtoimintaan. Näin saamme turvattua autojen saatavuuden runsaalle samaan aikaan liikkeellä olevalle asiakaskunnalle.

Kuljettajien ja asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi suosittelemme edelleen kasvomaskien käyttöä kaikille asiakkaillemme, joille maskien käyttö on mahdollista.