Kohti hyvinvointialuetta: jaetut tavoitteet kantavat muutoksen läpi

Eduskunnan hyväksyessä sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait heinäkuussa 2021, varmistuivat samalla Tuomen omistajien järjestämisvastuuseen kohdentuneet merkittävät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä kokonaisuudessaan hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Uudistus muuttaa Tuomen omistajien sekä asiakkaiden toimintaa Pirkanmaalle muodostuvan Suomen suurimman hyvinvointialueen myötä; aiemman 23 kunta-asiakkuuden ja sairaanhoitopiirin sijaan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa jatkossa yksi asiakas, Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hyvinvointialueen valmistelussa tukipalvelujen merkitys on huomioitu valmistelevan toimielimen nimetessä Tuomi Logistiikan yhdeksi Pirkanmaan hyvinvointialueen vakiintuneeksi tukipalvelutoimijaksi. Olemme yhteisomistettuna yhtiönä yhdistäneet Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien hankinta- sekä logistiikka volyymeja jo ennen muutostakin, joten yhtiömuotoinen toiminta helpottaa ja selkeyttää tukipalveluiden järjestelyä muutoksen valmistelun yhteydessä. Tuomella ja muilla alueen in house -tukipalveluyhtiöillä on jo merkittävä tukipalveluita koskeva toiminnallinen ja taloudellinen tietovaranto luovutettavana hyvinvointialueen hyödynnettäväksi valmistelussa.

Tavoitteenamme on olla keskeinen hyvinvointialueen hankinta-, logistiikka- sekä henkilökuljetuspalvelujen tuottaja, jonka toimintaa ohjaa jaetut tavoitteet hyvinvointialueen kanssa. Vaikka uudistuksen yhteydessä kuntien ja kuntayhtymien palveluiden järjestämisvastuun napanuora ja samalla myös hankintalain tarkoittama sidosyksikköasema katkeaakin, mahdollistaa yhtiömuotoinen tukipalvelutoiminta myös uudistuksen toimeenpanon jälkeenkin kuntien ja hyvinvointialueen yhteisen synergian ulosmittaamisen mm. hankinnassa ja logistiikassa. Tämän yhteistyön mahdollisuus tulee korostumaan erityisesti kuntasektorilla, jossa toiminnan supistuminen n. 60 %:lla edellyttää tulevaisuuden ratkaisuilta joustavuutta sekä kustannustehokkuutta.

Pääosa asiakkuuksistamme tulee muuttumaan, mikä tuo mukanaan merkittäviä viestinnällisiä tarpeita sekä uuden kumppanuuden rakentamisen ja sopimisen tarpeen. Valmistelussa korostuu asiakkaidemme, toimittajiemme sekä erityisesti henkilöstömme osallisuus ja tietoisuus muutoksesta, muuttuvista toimintamalleista sekä siitä, mitä olemme sopineet ja mitä tulisi sopia.

Hyvinvointialue on mittava kokonaisuus, jonka valmistelu etenee vaiheittain. Tämä haastaa asiakkuuksien hallinnan ja siihen liittyvän tiedon hyödyntämisen, liikevaihdoltaan pienempiä asiakkuuksia unohtamatta. Työmäärän hallitsemiseksi sekä uusien palveluiden mahdollistamiseksi toimintamallien tulee olla yhtenäisiä ja pyrkiä hyödyntämään osin itsepalvelua sekä automaatiota. Kuluneen vuoden aikana olemme edistäneet mm. sähköisen ostamisen työkalujen käyttöönottoa Kori-palvelun laajentamisella. Sähköinen ostaminen, talouden prosessien automatisointi ja tästä syntyvän hankintatiedon hyödyntämisen tekniset edellytykset on jo luotu. Nyt hyvinvointialueen luomisen yhteydessä tämän teknologian laajamittainen hyödyntäminen uuden organisaation prosesseissa tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia ulkoisten resurssien ammattimaiselle johtamiselle, jota voidaan hyödyntää myös muiden asiakkaidemme toiminnassa.

Palvelut hyvinvointialueelle muodostuvat pala kerrallaan. Tuottamiemme tukipalvelujen konseptointi ja skaalautuvuus ei tule rajautumaan vain hyvinvointialueen käynnistymisvaiheeseen, vaan katse on syytä nostaa huomattavasti pidemmälle. Kehitys, hyvät opit ja käytännöt on uudistuksen yhteydessä tärkeää pystyä tarjoamaan kaikkien asiakkaiden hyödynnettäväksi.

Kirjoittajat:

Antti Vadén

Antti Vadén

Asiakkuusjohtaja

050 491 2490

antti.vaden@tuomi.fi

LinkedIn

Anne Ojala

Hankepäällikkö

041 730 9382

anne.ojala@tuomi.fi

Tuomi Logistiikka ulkokuva.

Henkilökuljetusten järjestelmäkehityksen nokka kohti hyvinvointialuetta

Sote-uudistus ja hyvinvointialue oli pitkään jotain vääjäämättä lähestyvää, mutta hähmäistä. Kuin ameba, johon oli vaikeaa tarttua, kun konkreettista tietoa ei ollut saatavilla. Moni asia muuttuu, mutta miten minä tai tiimimme voimme lähteä asiaa edistämään henkilökuljetusten näkökulmasta?

Meillä Tuomessa hihat käärittiin napakasti ylös loppuvuonna 2021. Lähdimme selvittämään, mitä kuljetuspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle käytännössä tarkoittaa, millaisia muutoksia se tuo toimintaamme ja miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla valmistautua tulevaan.

Suuret muutokset vaativat myös suuria panostuksia käytettäviin järjestelmäkokonaisuuksiin. Järjestelmät ovat nykyisin erottamaton osa kaikkea: kun ne toimivat, emme niitä juurikaan huomaa, mutta heti kun jossain tökkii, huomaamme sen varmasti. Uudet järjestelmäkokonaisuudet vaativat toimiakseen valtavasti työtä, joten emme jääneet odottelemaan.

Automatisointi sujuvoittaa ja suoraviivaistaa

Olemme Tuomella viime vuosien ajan kehittäneet toimintaamme ja saaneet järjestelmäpuolella monia prosessin osia automatisoitua: tilityksen ja laskutuksen suuri massa on automatisoitu, automaattinen autonvalinta edullisimman auton periaatteella on jo käytössä, ja autojen ajoneuvosovellukseen on tuotu tarvittavia ominaisuuksia kuljettajakirjautumisesta viestintäsovellukseen. Kolme vuotta sitten otimme käyttöön kilpailuttamamme alustaratkaisun, jonka avulla saamme matkat kohdistettua automaattisesti edullisimmille autoille. Kuljetuskaluston kilpailutusten yhteydessä olemme yhdessä järjestelmäkehittäjän kanssa onnistuneet rakentamaan juuri meidän tarpeisiimme räätälöityjä ratkaisuja. Autojoukko on laaja ja sen hallinnointi työtä, joka ilman toimivaa järjestelmää muuttuu mahdottomaksi.

Ryhmäkuljetuksissa samat matkat toistuvat usein kuukaudesta toiseen, mutta ennakoimattomat muutokset päivittäisellä tasolla ovat arkipäivää. Tilanteessa jossa palvelun perustukset ovat kiinteät, mutta päivittäinen tekeminen jatkuvaa muutoksenhallintaa, järjestelmältä vaaditaan paljon. Käytössämme onkin oma erillinen järjestelmä, joka tukee juuri tällaista suunnittelutyötä, poistaen suuren määrän manuaalista työtä myös tilitykseen ja laskutukseen liittyen.

Kiireettömien potilaskuljetuksien kohdalla suunnittelemme nykyisen järjestelmän yhdistämistä alustaratkaisuumme, jolloin osa autonvalintaan liittyvästä työstä saadaan automatisoitua.

Kehitystä käyttäjä(t) edellä

Yhteiskunnan tukemissa yksilökuljetuksissa (esim. VPL/SHL) työskentelemme tällä hetkellä uuden järjestelmän käyttöönottoa kohti. Järjestelmäprojekti on meille massiivinen hanke kaikkine määrittelyineen, neuvotteluineen ja testaamisineen. Tämä kehitystyö mahdollistaa sekä Tuomen että asiakkaiden arkea tukevia muutoksia. Esimerkkeinä puhelinnumeron tunnistamisen, jolloin matkaa tilaavan henkilön perustiedot saadaan jo valmiiksi auki työntekijämme näytölle, jolloin kuljetuksen tilaaminen sujuvoituu ja asiakkaan tietoturva vahvistuu. Otamme käyttöön myös matkustajasovelluksen, jolla matkustaja voi itse tilata matkansa puhelimeltaan tai tietokoneeltaan. Parantuvan raportoinnin kautta hyvinvointialueen päätöksenteko ja asioiden seuraaminen helpottuu.

Maailma ei ole valmis eikä ihan lähitulevaisuudessa valmiiksi tule. Tuomen henkilökuljetuspalveluissa teemme töitä hyvinvointialueen eteen joka ikinen päivä. Isojen muutosten kohdalla ajattelen, että ”tämäkin elefantti syödään pala kerrallaan”. Mikäli sinulla herää kysymyksiä yhteiskunnan tukemien henkilökuljetuksien järjestelmäkokonaisuudesta, olethan rohkeasti yhteydessä.