JHL:n työtaistelun vaikutukset Tuomen välittämiin taksikuljetuksiin 14.12.2023

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL ry) ilmoittama poliittinen työtaistelu Pirkanmaalla vaikuttaa laajasti Tampereen seudun joukkoliikenteeseen torstaina 14.12.2023. Työtaistelun seurauksena bussit, raitiovaunut ja junat eivät liikennöi ajalla 14.12. klo 02.00–15.12. klo 01:59.

Työtaistelu voi vaikuttaa myös taksien saatavuuteen kyseisenä ajankohtana. Pyydämme asiakkaitamme varautumaan mahdollisiin viivästymisiin ja autojen saatavuushaasteisiin myös taksikuljetuksissa.

Tampereen Pali-palveluliikenne liikennöi lakon aikana muutoin normaalisti, paitsi Teiskon Pali U96-syöttövuorot, joita ei ajeta.

Edit 13.12.2023 klo 14:00

Teiskon alueen koulukuljetukset toteutetaan torstaina 14.12. lakkotoimien vuoksi vain yhden auton ja liikennöitsijän toimesta. Teiskon alueen koulukyytiasiakkaita on tiedotettu henkilökohtaisesti joko kuljetusten järjestymisestä tai peruuntumisesta.

Tuomi Logistiikan välittämissä kuljetuspalveluissa tuotantohaasteita

Tuomi Logistiikan välittämissä yksilö- ja ryhmäkuljetuspalveluissa on ilmennyt palvelutasohaasteita kuluneen kuukauden aikana. Yksilökuljetusten uuden Sampo-järjestelmän käyttöönottoon liittyneet alkukankeudet, vallitseva valtakunnallinen kuljettajapula ja flunssakausi ovat yhdessä heikentäneet palvelun saatavuutta ja pidentäneet jonoaikoja puhelinlinjoillamme.

Sampo-järjestelmässä ajoittaisia teknisiä haasteita

Huolellisesta valmistelusta huolimatta, on uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä havaittu ajoittain teknisiä ongelmia tilausten tallentamiseen ja kuljetusten välittymiseen liittyen. Ongelmia on ratkottu aktiivisesti yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa ja korjaustoimia on saatu tehtyä lähes viiveettä.

Järjestelmätoimittajamme ovat edistäneet viimeistenkin häiriöiden korjaamista nopealla tahdilla, ymmärtäen asian vakavuuden ja palvelun kriittisyyden. Seuraamme tarkasti palvelumme tilaa ja työskentelemme päämäärätietoisesti, jotta loputkin häiriöt saadaan korjattua. Paljon on jo saatu aikaiseksi ja häiriöiden korjaantumisen myötä, tulee Sampo-järjestelmä mahdollistamaan tehokkaan palveluntuottamisen Tuomen välittämissä yksilömatkoissa.

Taksialan kuljettaja- ja ajoneuvopula

Taksialan valtakunnallinen kuljettaja- ja taksipula vaikuttaa myös kuljetusten toteutumiseen ja näkyy ajoittaisina myöhästymisinä noutoajoissa. Viimevuosina kuljettajapula on ollut kansallisesti mitattuna kuljetusalalla suuri ongelma. COVID-19 pandemia vaikutti työvoiman saatavuuteen kuljettajien siirtyessä muille aloille, koska kuljetusmäärät romahtivat. Pandemia vaikutuksista johtuen myös useat liikennöitsijät lopettivat yritystoimintansa.

Näihin toimintakentän muutoksiin ja muutoksen tuomiin haasteisiin on Tuomen kuljetuspalvelussa etsitty ratkaisuja kuumeisesti kahden viimeisen vuoden ajan. Yhteiskunnan korvaamien kuljetuspalveluiden hinnoittelu on pyritty tekemään palveluntuottajille houkuttelevaksi ja hintoihin on syksyllä lisätty myös yleisiin hintojennousuihin sidottu indeksikorotus. Harmillisesti nämä toimet eivät korjaa tilannetta täysin kuljettajapulan osalta.

Flunssakauden alkaminen kurittaa henkilöresurssejamme

Kuluvan syksyn aikana ja erityisesti viimeisen kuukauden aikana flunssakausi on kurittanut kuljetustenohjauskeskuksessamme käytössä olevaa henkilöstöresurssia. Uuden järjestelmän käyttöönottoon ja kiireiseen joulunaikaan varauduttiin rekrytoimalla joukkio uusia palveluneuvojia, mutta harmillisesti flunssa-aallon myötä palvelua on tuotettu vajailla henkilöstöresursseilla.

Yksilökuljetusten palveluneuvojamme ja ryhmäkuljetusten ajojärjestelijämme ovatkin yltäneet kunnioitettaviin suorituksiin tehdessään kaikkensa, jotta kuljetukset saadaan järjestettyä mahdollisimman oikea-aikaisesti ja jonotusajat pysyisivät kohtuullisina soittaville asiakkaille. Pyydämmekin asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme ymmärrystä kiireen keskellä työskentelevää henkilöstöämme kohtaan.

Näiden tekijöiden summana emme valitettavasti ole kyenneet tuottamaan palvelua haluamallamme tasolla ja pahoittelemme asiakkaille ja muille sidosryhmille aiheutunutta haittaa ja harmia. Jatkamme aktiivisesti toimia tilanteen korjaamiseksi.

Lähestyvä vuodenvaihde tuo meille myös uuden haasteen hyvinvointialueiden käynnistyessä. Olemme jo pitkään valmistautuneet tuleviin muutoksiin ja kuljetusmäärien lisääntymiseen kuljetuksia suunnittelemalla, omaa resurssiamme lisäämällä ja toteuttamalla kilpailutuksia, joilla varmistetaan palveluntuottajien riittävyys koko Pirkanmaan hyvinvointialueella.