Tuomessa pilotoidaan tekoälyn hyödyntämistä hankintaprosessissa

Tuomi Logistiikan hankintapalveluissa on käynnissä pilottiprojekti, jossa tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää tekoälyä julkisen hankintaprosessin tarjouspyynnön luomisessa.

Alun perin projekti startattiin jo vuonna 2021, jolloin lähtölaukauksena oli perinteinen tiedolla johtamisen kysymys: kuinka hyödyntää jo tuotettua hankintatietoa tehokkaasti. Projektin edetessä ja tekoälyn hyödynnettävyyden lisääntyessä, muutettiin näkövinkkeliä siihen, miten jo tunnistettu ongelma olisi mahdollista ratkaista tekoälyn avulla, erityisesti generatiivisten tekoälytyökalujen tullessa laajasti saataville.

Tekoäly tehostaa työn tekemistä

Tekoälytyökalun avulla mahdollistetaan jo tuotetun hankintatiedon tehokas hyödyntäminen sekä automatisoidaan tarjouspyynnön muodostuminen. Tekoäly helpottaa ja nopeuttaa hankinnan ammattilaisten työtä ja vapauttaa heidän aikaansa erityisasiantuntijuutta vaativiin tehtäviin.

Tuomessa näkyy vahvana läpi organisaation halu kehittää ja tehostaa työtapoja sekä löytää uusia malleja työn tekemiseen. Kiinnostusta on lähitulevaisuudessa myös jatkaa kehitystyötä yhdessä muiden julkisen puolen kumppaneiden ja organisaatioiden kanssa, ja löytää näin mahdollisesti entistäkin laajempaa joukkoa palvelevia ratkaisuja.

Pilotoinnin eteneminen ja opit

Tuotekehitystä ja käyttötapauksia työstettiin ensin oman talon sisällä. Tämän vuoden alusta konkretisoitiin työkalun teknistä toteutusta ideoiden pohjalta ja aloitettiin kehitystyö PoC-projektilla (PoC = Proof of Concept, konseptin todennus), jossa testataan tekoälyteknologian toimivuutta Tuomen käyttötapaukseen. PoC-tulokset valmistuvat myöhemmin kesäkuussa, jonka jälkeen alkaa varsinainen työkalun kehittäminen sekä myöhemmin työkalun käyttöönotto omaan käyttöön.

Projektin tärkeimpänä oppina tähän mennessä on ollut huolellisen nykytilakartoituksen merkitys. Ensin on tunnistettava nykyisen toimintatavan haasteet sekä kuvattava toivottu prosessi ja tavoitetila. Vasta näiden jälkeen kannattaa pohtia, miten tekoälyä voidaan hyödyntää tavoitetilan saavuttamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

Kaiken kaikkiaan pilotointiprojekti on ollut valtava oppimiskokemus, jonka seurauksena ymmärrys tekoälyn hyödyntämisestä omaan toimintaan on kasvanut valtavasti. Jo tehdystä kehitystyöstä huolimatta projektissa on vielä useita avoimia kysymyksiä ja monta mutkaa kuljettavaksi. Tiedostamme, että mahdollinen tulevan työkalun ensimmäinen versio ei välttämättä vastaa kaikkiin hankintojen ammattilaisten tarpeisiin, vaan tulevaa työkalua on kehitettävä vaiheissa.

Nähtäväksi jää lähitulevaisuudessa, mitä uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia projektin edetessä avautuu ja miten jo opittua tietoa ja hyviä oivalluksia voidaan jakaa eteenpäin muidenkin hyödynnettäviksi. Varmaa kuitenkin on, että tämän kaltaista kehitystyötä tehdään Tuomessa jatkossakin.

Lisätietoja pilottiprojektista:
Iina Vahteri, projektisuunnittelija
iina.vahteri@tuomi.fi