Tampereen kaupunki ja Tuomi Logistiikka allekirjoittivat hankintojen Green deal -sopimuksen

Julkaistu:

15.12.2020

Tampereen kaupunki ja Tuomi Logistiikka Oy ovat allekirjoittaneet ympäristö- sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehdyn green deal -sopimuksen, jonka tavoitteena on haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatusympäristössä julkisia hankintoja kehittämällä.

4.11.2020 allekirjoitettu Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa – Kestävien hankintojen green deal -sopimus on vapaaehtoinen sopimusmalli, jonka Tampereen kaupunki ja Tuomi Logistiikka solmivat ympäristö- ja sosiaali- ja terveysministeriöiden kanssa. Sopimuksella asetetaan hankinnoille konkreettisia kestävää kehitystä ja uusia ratkaisuja tukevia tavoitteita. Samaan sopimukseen sitoutuivat myös Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki ja Monetra Oulu Oy.

Lapset ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille. Kemikaaleihin liittyvien vaatimusten asettaminen etenkin päiväkoteihin tehtävissä hankinnoissa on tunnistettu merkittäväksi keinoksi vähentää kemikaaleihin liittyviä riskejä lasten terveydelle.

– Tampereen kaupungin tavoite on tehdä hankintoja vastuullisesti, parantaa hankintojen vaikuttavuutta sekä panostaa hankintaosaamisen kehittämiseen. Green deal on hyvä keino vähentää lapsiin kohdistuvaa kemikaalikuormitusta ja luoda turvallista oppimisympäristöä, sanoo Tampereen kaupungin apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.

Sopimuksen avulla pystytään
• vähentämään tarpeettomia antimikrobisia aineita sekä hajusteita ja väriaineita,
• soveltamaan tiukempia kemikaalirajoituksia kaikkien lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa,
• laatimaan yhteiset hankintakriteerit ja hankintasopimusten sopimusehdot haitallisten aineiden vähentämiseksi päiväkotiympäristössä ja
• soveltamaan yhteisiä hankintakriteerejä julkisissa hankinnoissa.

Yhteistyötä hankintojen kehittämisessä

Tampereella hankintojen kehittämistyötä tekevät yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Tuomi Logistiikan hankinta-ammattilaiset. Puhtauspalveluiden ja -aineiden osalta asiantuntemustaan kehitystyöhön tarjoaa Pirkanmaan Voimia Oy.

– Julkisen puolen hankintayksikkönä toivomme tämänkaltaisen yhteiskehittämisen jatkuvan myös tulevaisuudessa, koska yhdessä määritellyillä kestävyyden kriteereillä voimme vähentää hankintojen riskejä ja rakentaa vastuullisempaa tulevaisuutta, toteaa Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja Vesa Haapamäki.

Green dealiin sisältyvien yhteishankintojen kautta mahdollisimman haitattomat tuotteet ovat tarjolla myös muille Tuomi Logistiikan yhteishankintasopimuksia käyttäville asiakkaille, joita ovat pirkanmaalaiset kunnat ja kuntayhtymät, kuten sairaanhoitopiirit.

Tuomi Logistiikka on Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja 19 pirkanmaalaisen kunnan omistama hankinta- ja logistiikkayhtiö.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki, suunnittelija
Niina Porevuo
puhelin +358408007809
sähköposti niina.porevuo@tampere.fi

Tuomi Logistiikka Oy, hankintojen kehityspäällikkö
Mika Ojanen
puhelin +358503651810
sähköposti mika.ojanen@tuomilogistiikka.fi