Tuomi Logistiikan operoimien Tampereen takuutunnillisten linja-autojen kilpailutuksen tarjouspyyntö on julkaistu

Julkaistu:

02.12.2021

Tuomi Logistiikka on julkaissut henkilökuljetuksiin liittyvän tarjouspyynnön Cloudian tarjouspalvelu.fi:ssa. Kilpailutettavat kuljetukset ovat pääsääntöisesti niin sanottuja ryhmäkuljetuksia kuten koulu- ja päivätoimintakuljetuksia. Tämä kilpailutus koskee matala-/puolimatalalattia- sekä invahissillisiä linja-autoja. Tarjousaikaa on 22.12.2021 klo 12 asti.

Jätä osallistumishakemus ja tutustu tarjouspyyntöön täällä:

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Tuomi Logistiikalla on kymmenen päivää aikaa hyväksyä osallistumishakemus. Jos et siis ole osallistumishakemusta vielä tehnyt, mutta olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa!