Tuomi Logistiikan tiedote ammattiliittojen mahdollisiin työnseisauksiin liittyen

Julkaistu:

23.03.2022

Tiedote 23.3.2022

JHL ja Jyty ovat jättäneet Tuomi Logistiikkaa koskevan lakkovaroituksen ajalle 29.–30.3.2022.
Toteutuessaan lakko voi vaikuttaa tilapäisesti Tuomi Logistiikan palveluiden saatavuuteen sekä toimitusaikoihin. Työnseisauksen vuoksi palveluita voidaan joutua hetkellisesti supistamaan, mikä saattaa aiheuttaa jonotus- ja palveluaikojen pidentymistä mm. asiakaspalvelussa sekä kuljetustenohjauskeskuksen (Kuohke) puhelinpalvelussa.

Tuomi Logistiikka selvittää omalta osaltaan ratkaisua asiaan ja pyrkii turvaamaan kriittisen materiaalivirran sekä potilaskuljetukset. Päivittäistarviketoimituksissa saattaa ilmetä viiveitä.