Tuomi on saanut Leanwaren Huippuvarasto 2024 -tunnustuksen sisälogistiikan kehittämisestä

Julkaistu:

16.05.2024

Tuomi Logistiikalle on myönnetty Leanwaren Huippuvarasto 2024 -tunnustus 16.5.2024. Tunnustus myönnetään esimerkillisestä työstä sisälogistiikan kehittämisessä niin laadun, tehokkuuden kuin joustavuudenkin näkökulmista.

Leanwaren Huippuvarasto®-tunnustus jaetaan tänä vuonna seitsemättä kertaa. Tunnustusta annettaessa kiinnitetään huomiota viiteen kriteeriin, jotka ovat henkilöstö ja johtaminen, yhteistoiminta oston ja myynnin kanssa, varaston älykäs ohjaus, tilat ja ratkaisut sekä vastuullisuus.

Keskiössä ihmiset

Kaikkien viiden Huippuvarasto-kriteerin täyttäminen vaatii paljon organisaatiolta, mutta Tuomella on onnistuttu huomioimaan sisälogistiikan osa-alueet kattavasti ja kehittämään toimintaa juuri näiden osalta. Panostuksia on tehty tehokkuuden ja laadun lisäksi myös organisaation eri toimijoiden työhyvinvoinnin eteen. Leanwaren havaintojen perusteella Tuomella on turvallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö. Henkilöstön johtamiseen, työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen on panostettu. Henkilöstöä kannustetaan myös moniosaamiseen ja työnkiertoon.

Panostuksia on tehty tehokkuuden ja laadun lisäksi myös organisaation eri toimijoiden yhteistyön eteen. Yhteistoiminta Tuomen toimitusketjussa on sujuvaa: prosessit ovat kunnossa ja eri toimijat tietävät, mitä milloinkin tarvitaan. Yhteistyö sekä asiakkaan ja toimittajien että Tuomen sisäisten sidosryhmien valikoimanhallinnan, kuljetusten ja hyllytyspalvelun kanssa mahdollistaa saumattoman toimitusketjun.

Nopea mukautuminen kasvaviin vaatimuksiin

”Yhteensä kolmen eri varaston toiminnan ja ulkopuolisen varastokapasiteetin yhdistäminen yhteen toimipisteeseen ja varastoprosessien tuonti nykyaikaan, koronapandemian aiheuttama varastotasojen moninkertaistuminen ja hoitotarvikkeiden saatavuuden turvaaminen, kahden hyvinvointialueen toimintaympäristön mittavat muutokset sekä Tuomen toimitilojen laajennusprojekti… Muun muassa nämä muutokset ovat pitäneet meidät kiireisinä kuuden vuoden aikana. Ja näissä muutoksissa Leanware on ollut meille luottokumppani niin operatiivisessa arjessa kuin kehitystyössä”, kertoo Tuomen varastopäällikkö Timo Vuorela.

Tuomen varastolla kehitetään jatkuvasti prosesseja ja työtapoja koko henkilöstön voimin, mikä on johtanut tasaisen varmaan kokonaistehokkuuden nousuun.  Henkilöstöllä on käytössä Dashboard-näkymät, joiden avulla resursseja voidaan ohjata kuormituksen mukaisesti. Tarpeellisia lisäinvestointeja on tehty, jotta tilat ja työvälineet vastaavat nykytarpeisiin. Sosiaali- ja terveysalan kasvavat vaatimukset tuovat myös sisälogistiikkaan omat haasteensa. Yrityksessä on pystytty mukautumaan nopeasti näihin kasvaviin vaatimuksiin ja mahdollistettu asiakkaan keskittyminen omaan ydinosaamiseensa.

”Näiden kaikkien onnistumisten myötä Tuomen varasto on joustava, tehokas ja laadukas. Liian usein varaston kehittämisessä kiinnitetään huomioita ainoastaan automaatioon, varastonohjausjärjestelmään tai huohotetaan tunnuslukujen perään ilman kehittämistoimenpiteitä. Vuoden 2024 Huippuvarastossa ovat kaikki osaset kohdallaan”, kertoo Leanwaren Huippuvaraston Concept Owner Antti Kaunisto.

Huippuvarasto-tunnustus jaetaan Toimitusketjun kilpailukyky -tapahtumassa

Seitsemättä kertaa jaettava Huippuvarasto-palkinto ojennetaan Tuomi Logistiikka Oy:lle 16.5.2023 Leanwaren Kilpailukyky -tapahtumassa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Leanware jakaa vuosittain Huippuvarasto®-tunnustuksen yritykselle, joka on kehittänyt sisälogistiikkaansa esimerkillisesti. Tunnustuksella tuodaan esiin kilpailukyvyn kehittämiseksi tehtyä tinkimätöntä sisälogistiikan jatkuvaa parantamista ja pyritään innostamaan kaikkia yrityksiä kehittämään kilpailukykyään tehostamalla sisälogistiikkaansa.