Henriikka, hoitotarvikeasiantuntija

Julkaistu:

20.10.2020

Miten päädyit Tuomeen töihin?

Ennen Tuomessa aloittamista työskentelin kehitysvammaisten hoitolaitoksessa vastaavana, enkä ollut edes ajatellut uuden työpaikan hakemista. Hain avoimessa haussa olevaa paikkaa, koska tehtävä oli kuvauksen perusteella kuin minulle tehty. Hakukierroksen tuloksena aloitinkin Tuomessa marraskuussa 2017.

Olen opiskellut vaikka mitä. Vuonna 1995 valmistuin leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajaksi. Tämän jälkeen opiskelin merkonomiksi ja myöhemmin vielä hallintotieteiden kandidaatiksi. Työuraani olen rakentanut muun muassa sairaanhoitajana ja lääketeollisuuden palveluksessa. Monipuoliset opintoni ja erilaiset työkokemukseni ovat olleet työssäni Tuomella hyödyksi.

Mitä työhösi kuuluu?

Työhöni kuuluu hoitotarvikkeisiin liittyvän sisällön ja muun materiaalin tuottaminen ja työstäminen kilpailutuksia varten sekä asiakkaiden eli hoitohenkilöstön kysymyksiin vastaaminen. Myös Tuomen toiminnan kehittäminen sekä asiakkaiden toiminnan kehittämisessä mukana oleminen ovat osa työtäni. Pohdimme yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja heidän toimintansa parantamiseksi esimerkiksi hyllytyspalveluihin, tarvikehankintoihin tai tarvikkeiden liikkuvuuteen liittyen. Työssäni pääsen omalta osaltani mukaan terveydenhoidon toiminnan kehittämiseen.

Meillä on monenlaisia asiakkaita aina yliopistollisen sairaalan yksiköistä, terveyskeskuksiin ja erityisvastuualueen toimijoihin. Tuomen toimintaa onkin tärkeää kehittää vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Kysymykset, jotka tulevat meille asiakkailta ovat usein sellaisia, joihin kukaan muu ei ole löytänyt vastausta. Aina mekään emme pysty niihin vastaamaan parhaista yrityksistämme huolimatta. Välillä työni onkin aikamoista salapoliisityötä, jossa oma elämänkokemukseni on osoittautunut hyödylliseksi. Työssäni myös oma hoksauskyky ja nokkeluus ovat avainasemassa, koska moniin asioihin ei ole olemassa suoria ohjeita.

Millaisessa tiimissä ja kenen kanssa työskentelet?

Meitä hoitotarvikeasiantuntijoita on tällä hetkellä neljä ja teemme tiivistä yhteistyötä keskenämme. Kukin hoitotarvikeasiantuntija vastaa oman taustansa mukaisista tarvikkeista ja minä olen vastuussa leikkaussaleihin ja anestesiaan liittyvistä hoitotarvikkeista. Osaamisemme ei kuitenkaan vastaa koko kentän tarpeeseen, joten olemme jakaneet puuttuvat alueet keskenämme. Olenkin oppinut työssäni paljon uutta.

Teen tiiviisti töitä Tuomen hankinta-asiantuntijoiden ja tuoteryhmävastaavien kanssa kilpailutuksiin liittyen. Lisäksi valikoima- ja ostotiimiin olen yhteydessä lähes päivittäin – logistiikka-asiantuntijoiden kanssa teen luultavasti töitä kaikkein eniten. Myös varastolle olen usein yhteydessä ja Tuomen asiakaspalvelun kanssa hoidamme asiakkaiden kyselyihin vastaamisen yhteistyössä. Toimikenttäni on hyvin laaja niin Tuomen sisällä kuin ulkopuolellakin.

Mikä työssäsi on parasta?

Ehdottomasti parasta on työni monipuolisuus. Saan tehdä laajasti asioita ja osallistua moneen. Tällaista työnkuvaa ei muualta löydy. Pidän siitä, että saan käyttää omaa näkemystäni ja osaamistani. Työni on hektistä, mutta minulla on vapaus itse organisoida, tehdä ja kehittää omaa tekemistäni. Työni on sopivan haastavaa ja arvostan sitä, että saan työstäni jatkuvasti jotain uutta. Työssä on omat haasteensa, mutta ratkaisukeskeisenä ihmisenä nautin ratkaisujen löytämisestä.

Tuomessa on mielestäni salliva ilmapiiri, joka mahdollistaa oman tekemisen ja työn kehittämisen. Tunnen, että täällä minulla on mahdollisuus vaikuttaa. Pidän tärkeänä sitä, että työskentelen kehittyvässä ja kehityssuuntautuneessa organisaatiossa. Minulla on sellainen olo, että Tuomessa halutaan vastata asiakkaiden tarpeisiin ja palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Viihdyn työssäni loistavasti ja todella pidän siitä, mitä teen.

Tuomessa työskentelyn top 3

  • näköalapaikka terveydenhoitoalalle ja yhteiskuntaan
  • työn monipuolisuus
  • vastuu, vapaus ja kehitykseen mukaan pääseminen