Uusia asiantuntijoita Tuomen joukkoon

Julkaistu:

26.02.2021

Tuomen asiantuntijaryhmä on saanut vahvistusta kahdesta uudesta ja osaavasta tekijästä: valikoima & ostopäällikkö Katri Huhtelinista (FM) ja hankepäällikkö Anne Ojalasta (Toimintaterapeutti YAMK).

Päälliköiksi on nimitetty myös jo pidempään Tuomessa työskennelleet Aila Peltonen (tradenomi) ja Kaisa Karhula (DI).

Katri Huhtelin

Katri Huhtelin aloitti tammikuussa 2021 Tuomen uutena valikoima & ostopäällikkönä. Katrin vastuualueelle kuuluu Tuomen kattava valikoima- ja ostotoiminto, joka huolehtii mm. saapuvan materiaalivirran- sekä valikoimanhallinnan operatiivisesta toiminnasta ja kehittämisestä sekä asiakaspalvelusta ja toimittajayhteistyöstä. Valikoima & Osto -tiimi kuuluu logistiikkapalvelujen liiketoiminta-alueeseen ja Katrin esimiehenä toimii logistiikkajohtaja Antti Sinervo.

Ennen Tuomi Logistiikkaa Katri Huhtelin on työskennellyt pitkän työuran Hypap Oy:ssä mm. tuotantopäällikön tehtävissä. Työssään Hypap:illa Katri toimi 30 tuotantotyöntekijän esimiehenä ja vastasi mm. tuotantoaikataulujen suunnittelusta, materiaalihallinnasta ja henkilöstöresursseista.

Luonteeltaan Katri on tarkka, oma-aloitteinen ja tulosorientoitunut tekijä, jolla on positiivinen elämänasenne. Katria motivoi jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen.

Anne Ojala

Anne Ojala aloittaa 1.3. Tuomessa hankepäällikkönä Asiakkuudet, viestintä ja tuotekehitys -tiimissä. Annen työnkuva rakentuu asiakkaidemme ja Tuomen hankkeiden sekä projektien edistämisestä ja koordinoinnista, sekä osapuolten hankintastrategioita tukevien toimenpiteiden suunnittelusta ja niiden jalkauttamisesta laajassa asiakaskentässämme. Annen esimiehenä toimii asiakkuusjohtaja Antti Vadén.

Annen työhistoria painottuu sote-alalle ja hän on pitkään toiminut PSHP:n palveluksessa. Viimeisimpänä työnään ennen Tuomeen siirtymistä hän toimi maakunnallisen apuvälinekeskuksen palvelupäällikkönä ja yksikön esimiehenä, jossa hän vastasi perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon apuvälinekeskuksen apuvälinepalveluista.

Luonteeltaan ja asenteeltaan Anne on vastuuntuntoinen ja suoraselkäinen. Hänellä on vahva mahdollisuuksien taju ja tahto luotsata asiat vakaasti kohti päämäärää. Yhtenä Annen kantavista periaatteista on ”yhdessä osaamme enemmän”, mikä kuvastaa hänen kykyään toimia yhdessä muiden kanssa.

Aila Peltonen

Aila Peltonen, hankintapäällikkö.

Aila Peltonen on aloittanut vuoden 2020 loppupuolella hankintapäällikkönä vastuualueenaan terveydenhuollon hankinnat. Aikaisemmin Aila toimi hankintapalveluissamme tuoteryhmävastaavana. Ailalla on pitkä työhistoria Tuomi Logistiikassa ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirillä hankintatehtävissä. Ailan esimiehenä toimii hankintajohtaja Jaakko Uitti.

Kaisa Karhula

Kaisa Karhula

Kaisa Karhula aloitti henkilökuljetuspalvelujemme kehityspäällikkönä 1.1.2021. Kaisa työskenteli aikaisemmin henkilökuljetuspalveluissamme henkilöliikenneinsinöörinä. Kaisan vastuualueelle kuuluvat mm. henkilökuljetuspalvelujen strategiset kehittämistehtävät.

Kaisa Karhula kuuluu myös Tuomen johtoryhmään henkilöstön edustaja -jäsenenä. Ennen Tuomi Logistiikkaa Kaisa on työskennellyt mm. projektipäällikkönä WSP Finlandilla. Tuomella Kaisan esimiehenä toimii henkilöliikennejohtaja Jussi Teronen.

Toivotamme uudet työntekijämme Katrin ja Annen lämpimästi tervetulleiksi ja onnittelemme uralla etenemisen johdosta Ailaa ja Kaisaa !