Tuomen yritysmerkki.

Yksilö- ja ryhmäkuljetusten kilpailutuksesta tehty hankintapäätös

Julkaistu:

15.12.2020

Tuomi Logistiikan yksilö- ja ryhmäkuljetusten hankinta toteutetaan tänä vuonna kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä kilpailutuksessa haettiin palveluntuottajia, jotka sitoutuisivat tiiviisti välittämiemme henkilökuljetuksien 8-10 h:n pituisiin ajovuoroihin.

Hankinnan kohteena olivat yhteiskunnan korvaamat kuljetuspalvelut, kuten vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset sekä koulukuljetukset. Tämän hankinnan ensimmäinen vaihe on nyt saatu päätökseen. Toisen vaiheen tarjouspyyntö, joka kohdentuu reittipohjaisesti hinnoiteltuihin ajoneuvoihin, on julkaistu 23.10. Tarjousaika toiseen kokonaisuuteen päättyy 12.11.2020.

Painotus laadullisissa ja ekologisissa asioissa

Kilpailutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota laadullisiin tekijöihin, kuten kaluston turvallisuuteen ja ikään sekä tarjoajilta vaadittavaan palvelutasoon. Palvelutasossa huomioitiin mm. laadukas ja matkustajien erityistarpeet huomioiva asiakaspalvelu sekä kuljettajien pätevyys. Myös Pirkanmaan maakunnan ympäristötavoitteet oli vahvasti esillä kilpailutuksessa, sekä niiden myötä myös EU:n muutosdirektiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Noudatimme hankinnassa elokuussa 2021 voimaan astuvan direktiivin siirtymäkauden vaatimuksia. Tästä syystä olimme huomioineet hiilidioksidipäästöjen rajoitukset myös tarjouspyynnössä. Huhtikuun 2021 alusta alkaen kilpailutuksessa valituksi tulleiden henkilöautojen rekisteriotteeseen merkittyjen CO2-päästöjen on oltava alle 50 g/km.

Tarjoajia ympäri Suomen, hintataso odotettua alhaisempi

Kilpailutukseen tuli yhteensä 92 tarjousta. Kilpailutus kiinnosti tarjoajia yli maakuntarajojen ja vastaanotimme tarjouksia Pirkanmaan lisäksi myös muualta Suomesta. Tarjouspyyntöön oli asetettu hintakatoksi henkilöautoille 45 € / h ja esteettömille ajoneuvoille 55 € / h.

Hintataso kilpailutuksessa jäi odotettua alhaisemmalle tasolle, joten kaikilta valittaviksi tulevilta tarjoajilta pyydettiin lisäksi erilliset hintaselvitykset henkilöautojen ja pienten esteettömien autojen osalta. Sopimuskumppaneiksi valikoituivat soveltuvuusvaatimukset täyttävät ja tuntihinnaltaan edullisimmat tarjoajat.

Uusi sopimuskausi alkaa 1.2.2021

Uusi sopimuskausi valittujen palveluntuottajien kanssa alkaa 1.2.2021, mutta palveluntuottajilla on mahdollista suorittaa henkilökuljetuksia jo sopimuskautta edeltävällä optiokaudella 1.1.-31.1.2021.

Kiitämme kaikkia yrityksiä kiinnostuksesta hankintaa kohtaan ja toivomme jatkossakin runsasta osallistumista kilpailutuksiimme!

Lisätietoja:

Jussi Teronen
Henkilöliikennejohtaja
Tuomi Logistiikka Oy
jussi.teronen@tuomilogistiikka.fi
p. 041 730 268