Tuomessa pilotoidaan tekoälyn hyödyntämistä hankintaprosessissa

Tuomi Logistiikan hankintapalveluissa on käynnissä pilottiprojekti, jossa tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää tekoälyä julkisen hankintaprosessin tarjouspyynnön luomisessa.

Alun perin projekti startattiin jo vuonna 2021, jolloin lähtölaukauksena oli perinteinen tiedolla johtamisen kysymys: kuinka hyödyntää jo tuotettua hankintatietoa tehokkaasti. Projektin edetessä ja tekoälyn hyödynnettävyyden lisääntyessä, muutettiin näkövinkkeliä siihen, miten jo tunnistettu ongelma olisi mahdollista ratkaista tekoälyn avulla, erityisesti generatiivisten tekoälytyökalujen tullessa laajasti saataville.

Tekoäly tehostaa työn tekemistä

Tekoälytyökalun avulla mahdollistetaan jo tuotetun hankintatiedon tehokas hyödyntäminen sekä automatisoidaan tarjouspyynnön muodostuminen. Tekoäly helpottaa ja nopeuttaa hankinnan ammattilaisten työtä ja vapauttaa heidän aikaansa erityisasiantuntijuutta vaativiin tehtäviin.

Tuomessa näkyy vahvana läpi organisaation halu kehittää ja tehostaa työtapoja sekä löytää uusia malleja työn tekemiseen. Kiinnostusta on lähitulevaisuudessa myös jatkaa kehitystyötä yhdessä muiden julkisen puolen kumppaneiden ja organisaatioiden kanssa, ja löytää näin mahdollisesti entistäkin laajempaa joukkoa palvelevia ratkaisuja.

Pilotoinnin eteneminen ja opit

Tuotekehitystä ja käyttötapauksia työstettiin ensin oman talon sisällä. Tämän vuoden alusta konkretisoitiin työkalun teknistä toteutusta ideoiden pohjalta ja aloitettiin kehitystyö PoC-projektilla (PoC = Proof of Concept, konseptin todennus), jossa testataan tekoälyteknologian toimivuutta Tuomen käyttötapaukseen. PoC-tulokset valmistuvat myöhemmin kesäkuussa, jonka jälkeen alkaa varsinainen työkalun kehittäminen sekä myöhemmin työkalun käyttöönotto omaan käyttöön.

Projektin tärkeimpänä oppina tähän mennessä on ollut huolellisen nykytilakartoituksen merkitys. Ensin on tunnistettava nykyisen toimintatavan haasteet sekä kuvattava toivottu prosessi ja tavoitetila. Vasta näiden jälkeen kannattaa pohtia, miten tekoälyä voidaan hyödyntää tavoitetilan saavuttamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

Kaiken kaikkiaan pilotointiprojekti on ollut valtava oppimiskokemus, jonka seurauksena ymmärrys tekoälyn hyödyntämisestä omaan toimintaan on kasvanut valtavasti. Jo tehdystä kehitystyöstä huolimatta projektissa on vielä useita avoimia kysymyksiä ja monta mutkaa kuljettavaksi. Tiedostamme, että mahdollinen tulevan työkalun ensimmäinen versio ei välttämättä vastaa kaikkiin hankintojen ammattilaisten tarpeisiin, vaan tulevaa työkalua on kehitettävä vaiheissa.

Nähtäväksi jää lähitulevaisuudessa, mitä uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia projektin edetessä avautuu ja miten jo opittua tietoa ja hyviä oivalluksia voidaan jakaa eteenpäin muidenkin hyödynnettäviksi. Varmaa kuitenkin on, että tämän kaltaista kehitystyötä tehdään Tuomessa jatkossakin.

Lisätietoja pilottiprojektista:
Iina Vahteri, projektisuunnittelija
iina.vahteri@tuomi.fi

Korin kehityksessä asiakkaan ostokokemus keskiössä: uutena toimintona tilaajien suosikkilista

Tuomen Kori -tilausjärjestelmässä on julkaistu ti 28.5. uusi, asiakkaidemme toivoma toiminto: suosikkilista. Korin asiakaskyselyssä 6.-17.3.2024 suosikkilista -toiminto nousi kehitystoiveiden kärkipäähän ja voimme ilolla kertoa, että olemme nyt vastanneet asiakkaidemme toiveeseen.

Korin uuden suosikkilista -toiminnon kautta asiakkaamme voi jatkossa merkitä omat suosikkituotteensa tähdellä ja siirtää tuotteet suosikkilistalle. Suosikkilista sujuvoittaa asiakkaamme ostamista Korissa ja säästää tilauksen tekemiseen käytettävää aikaa.

” Minulla on ollut huikea startti Tuomessa ja on hienoa nähdä, miten sydämellä ja asiakaslähtöisesti Kori-palvelua kehitetään. Uusi ominaisuus on hieno ja asiakkaiden toivoma parannus, joka näkyi asiakaskyselymme useissa vastauksissa kehitystoiveena. Kiitos uudesta toiminnosta kuuluukin lukuisille kyselyymme vastanneille asiakkaille! Jatkamme Korin kehittämistä saadun asiakaspalautteen perusteella ja tavoite onkin saada paras mahdollinen ostopaikka ja ostokokemus kaikille Korin käyttäjille.”, Korin tuore palvelupäällikkö Riikka Elovaara kertoo.

Kori on Tuomi Logistiikan asiakkaiden sähköinen ostopaikka ja tilausjärjestelmä, joka kokoaa yhteen laajan ja kilpailutetun tuotevalikoiman, hankintasopimukset sekä pääsyn toimittajien valikoimiin.

Tuomi on saanut Leanwaren Huippuvarasto 2024 -tunnustuksen sisälogistiikan kehittämisestä

Tuomi Logistiikalle on myönnetty Leanwaren Huippuvarasto 2024 -tunnustus 16.5.2024. Tunnustus myönnetään esimerkillisestä työstä sisälogistiikan kehittämisessä niin laadun, tehokkuuden kuin joustavuudenkin näkökulmista.

Leanwaren Huippuvarasto®-tunnustus jaetaan tänä vuonna seitsemättä kertaa. Tunnustusta annettaessa kiinnitetään huomiota viiteen kriteeriin, jotka ovat henkilöstö ja johtaminen, yhteistoiminta oston ja myynnin kanssa, varaston älykäs ohjaus, tilat ja ratkaisut sekä vastuullisuus.

Keskiössä ihmiset

Kaikkien viiden Huippuvarasto-kriteerin täyttäminen vaatii paljon organisaatiolta, mutta Tuomella on onnistuttu huomioimaan sisälogistiikan osa-alueet kattavasti ja kehittämään toimintaa juuri näiden osalta. Panostuksia on tehty tehokkuuden ja laadun lisäksi myös organisaation eri toimijoiden työhyvinvoinnin eteen. Leanwaren havaintojen perusteella Tuomella on turvallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö. Henkilöstön johtamiseen, työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen on panostettu. Henkilöstöä kannustetaan myös moniosaamiseen ja työnkiertoon.

Panostuksia on tehty tehokkuuden ja laadun lisäksi myös organisaation eri toimijoiden yhteistyön eteen. Yhteistoiminta Tuomen toimitusketjussa on sujuvaa: prosessit ovat kunnossa ja eri toimijat tietävät, mitä milloinkin tarvitaan. Yhteistyö sekä asiakkaan ja toimittajien että Tuomen sisäisten sidosryhmien valikoimanhallinnan, kuljetusten ja hyllytyspalvelun kanssa mahdollistaa saumattoman toimitusketjun.

Nopea mukautuminen kasvaviin vaatimuksiin

”Yhteensä kolmen eri varaston toiminnan ja ulkopuolisen varastokapasiteetin yhdistäminen yhteen toimipisteeseen ja varastoprosessien tuonti nykyaikaan, koronapandemian aiheuttama varastotasojen moninkertaistuminen ja hoitotarvikkeiden saatavuuden turvaaminen, kahden hyvinvointialueen toimintaympäristön mittavat muutokset sekä Tuomen toimitilojen laajennusprojekti… Muun muassa nämä muutokset ovat pitäneet meidät kiireisinä kuuden vuoden aikana. Ja näissä muutoksissa Leanware on ollut meille luottokumppani niin operatiivisessa arjessa kuin kehitystyössä”, kertoo Tuomen varastopäällikkö Timo Vuorela.

Tuomen varastolla kehitetään jatkuvasti prosesseja ja työtapoja koko henkilöstön voimin, mikä on johtanut tasaisen varmaan kokonaistehokkuuden nousuun.  Henkilöstöllä on käytössä Dashboard-näkymät, joiden avulla resursseja voidaan ohjata kuormituksen mukaisesti. Tarpeellisia lisäinvestointeja on tehty, jotta tilat ja työvälineet vastaavat nykytarpeisiin. Sosiaali- ja terveysalan kasvavat vaatimukset tuovat myös sisälogistiikkaan omat haasteensa. Yrityksessä on pystytty mukautumaan nopeasti näihin kasvaviin vaatimuksiin ja mahdollistettu asiakkaan keskittyminen omaan ydinosaamiseensa.

”Näiden kaikkien onnistumisten myötä Tuomen varasto on joustava, tehokas ja laadukas. Liian usein varaston kehittämisessä kiinnitetään huomioita ainoastaan automaatioon, varastonohjausjärjestelmään tai huohotetaan tunnuslukujen perään ilman kehittämistoimenpiteitä. Vuoden 2024 Huippuvarastossa ovat kaikki osaset kohdallaan”, kertoo Leanwaren Huippuvaraston Concept Owner Antti Kaunisto.

Huippuvarasto-tunnustus jaetaan Toimitusketjun kilpailukyky -tapahtumassa

Seitsemättä kertaa jaettava Huippuvarasto-palkinto ojennetaan Tuomi Logistiikka Oy:lle 16.5.2023 Leanwaren Kilpailukyky -tapahtumassa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Leanware jakaa vuosittain Huippuvarasto®-tunnustuksen yritykselle, joka on kehittänyt sisälogistiikkaansa esimerkillisesti. Tunnustuksella tuodaan esiin kilpailukyvyn kehittämiseksi tehtyä tinkimätöntä sisälogistiikan jatkuvaa parantamista ja pyritään innostamaan kaikkia yrityksiä kehittämään kilpailukykyään tehostamalla sisälogistiikkaansa.

Tuomen puhelinpalvelujärjestelmässä häiriö

EDIT: Tuomen puhelinjärjestelmän häiriö on saatu korjattua noin klo 11.15 ja tällä hetkellä linjamme toimivat normaalisti.

Tuomen puhelinjärjestelmässä on havaittu häiriö tänään noin klo 9:45. Häiriö vaikuttaa puhelinlinjojen toimivuuteen ja näkyy asiakkaillemme haasteena päästä palvelulinjoillamme (kuohke, asiakaspalvelu) läpi. Häiriö voi näkyä asiakkaillemme myös pidentyneinä jonoaikoina kaikilla Tuomen asiakaslinjoilla.

Häiriötä selvitetään parhaillaan operaattorin taholta. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa asiakkaillemme.

Kaupunki hankkii seitsemän avustajaa Pali-palveluliikenteeseen loppuvuodeksi

Tampereen kaupungin tiedote 8.4.2024

Tampereen kaupunki rahoittaa palveluliikenteen avustajatoimintaa, näin päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 8.4.2024. Tampereella liikennöiviin palvelubusseihin tulee kaupungin rahoittamana seitsemän avustajaa loppuvuodeksi, tulevien vuosien ratkaisut tehdään kaupungin talousarvioprosessin mukaisesti.

Kaupunki hankkii Sarka Oy:ltä seitsemän avustajaa palveluliikenteeseen vuoden 2024 loppun asti, kustannusten arvioidaan olevan tänä vuonna 137 400 euroa. Avustajatoiminta rahoitetaan kaupunginhallituksen varamäärahoista sekä kaupungin kulttuuri- ja liikuntarahastosta. Tulevaisuuden osalta päätökset tullaan tekemään talousarviovalmistelun ja siihen liittyvän päätöksenteon yhteydessä. Tampereen Sarka Oy on kaupungin täysin omistama yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa työtä haastavassa työllistymistilanteessa oleville henkilöille. Avustajapalvelun tilaajana toimii sivistyspalvelujen palvelualue.

Tampereen palveluliikenteessä (Pali) on tällä hetkellä kaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen avustajaa. Hyvinvointialue on vähentänyt asteittain Tampereen palveluliikenteen avustajia ja kaupungin saamien tietojen mukaan Pirhan avustajatoiminta on päättymässä kesän jälkeen. Avustajat siirtyivät kaupungilta hyvinvointialueen työntekijöiksi sote-uudistuksen yhteydessä vuoden 2023 alussa.

Pormestari Kalervo Kummola toivoo avustajatoiminnassa ripeää etenemistä. –  Toivon, että avustajatoiminnassa päästään näin nopeasti liikkeelle ja että tällä avustajamäärällä pärjätään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungille tärkeä tehtävä. Samalla meidän tulee arvioida roolijakoa hyvinvointialueen ja kunnan välillä. Sosiaalinen kanssakäyminen sekä yhteisöllisyys ovat ikäihmisille korostuneen tärkeässä asemassa. Tampereen kaupunki haluaa tukea erityisesti heitä, jotka tukea eniten tarvitsevat, sanoo pormestari Kummola.

Pali-bussin avustaja auttaa asiakasta, ostoksia ja apuvälineitä autoon ja autosta pois. Avustaja hoitaa asiakkaan apuvälineiden asianmukaisen kiinnityksen, avustaa maksamisessa ja turvavöiden kiinnittämisessä. Tampereen kaupunki katso, että avustajatoiminta toteuttaa yhdenvertaisuutta mahdollistaen liikuntakyvyn kannalta heikommassa asemassa olevien asiointia ja pääsyä esimerkiksi liikunta- tai kulttuuripalvelujen pariin.

Kaupunki selvitti palveluliikenteen mahdollisia avustajapalvelun järjestämisvaihtoehtoja yhdessä Tuomi Logistiikka Oy:n, Tampereen Sarka Oy:n ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, jossa Tampereella tällä hetkellä 20 linjaa, vuonna 2023 palvelulinjoilla tehtiin yhteensä 188 749 matkaa. Palvelulinjojen liikennöinnin kustannukset vuodessa ovat noin 1,6 miljoonaa euroa, summasta 180 000 euroa katetaan lipputuloina. Näin kaupungin kokonaiskustannus palveluliikenteen järjestämisestä on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Lakisääteiset, sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, ovat hyvinvointialueen vastuulla samalla tavalla kuin päiväkeskustoiminnan kuljetukset. Kuntalaiset, etenkin ikäihmiset, ovat antaneet muuttuneesta palvelutilanteesta palautetta ja vedonneet avustajapalvelun säilyttämisen puolesta.

Tervetuloa maksuttomaan yhteishankintainfoomme 20.3. klo 12-13:30

Tapahtuma: Yhteishankintainfo asiakkaillemme ke 20.3. klo 12-13:30, toteutustapana Teams-webinaari.

Kuvaus: Infossa hankinnan asiantuntijamme kertovat kilpailutukseen tulevista yhteishankinnoistamme ja sitoumuskäytännöstä. Infoon osallistuminen on maksutonta ja se ei edellytä mukanaoloa Tuomen yhteishankinnoissa.

Ilmoittaudu mukaan täällä.

Info on maksuton osallistujille.

Poliittisten lakkojen vaikutus Tuomen toimintaan

SAK ilmoitti keskiviikkona 6.3. uusista työtaistelutoimista, jotka vaikuttavat vientiin ja tuontiin satamissa ja raiteilla. Lakot alkavat maanantaina 11.3. ja jatkuvat kahden viikon ajan 25.3. asti. Lakossa mukana ovat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sähköliitto, Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM. Lakkojen piirissä on noin 7 000 työntekijää.

Lakon johdosta Tuomen tarviketilauksissa voi esiintyä saatavuushaasteita, erityisesti ulkomaantuonnin piirissä olevissa tuotteissa tai tuoteryhmissä. Terveydenhuollon tarvikkeet on rajattu lakon ulkopuolelle, mutta saatavuushaasteet voivat silti kohdentua myös näiden tuoteryhmien tuotteisiin.

Tuomen henkilöstöön ei tämän hetken tietojen mukaan kohdistu työtaistelutoimenpiteitä.

Kuljetuspalvelujen asiakasmaksut 1.2.2024 alkaen

Kuljetuspalvelujen asiakasmaksuissa eli omavastuissa tapahtuu muutoksia 1.2.2024 alkaen. Muutokset johtuvat uudesta Nyssen vyöhykemallista.

Ikääntyneiden ja vammaisten kuljetuspalvelujen asiakasmaksut perustuvat kilometrivyöhykkeisiin. Asiakasmaksut alkavat joukkoliikenteen kertalipun hintaa vastaavasta maksusta ja nousevat kilometrimäärän kasvaessa. Nyssen vyöhykealueella, eli Tampereen seudun joukkoliikenteen alueella, aikuiset maksavat kuljetuspalvelun asiakasmaksuna Nyssen kertalipun hinnan. Hinnoittelu perustuu joukkoliikenteen maksuun kertalipulla maksettaessa, kun maksutapana käytetään lähimaksua tai Nysse-mobiilimaksua.

Uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2024 päivän aikana ja ne ovat katsottavissa nyt Pirkanmaan hyvinvointialueen tiedotteessa:

https://www.pirha.fi/w/kuljetuspalvelun-asiakasmaksu-muuttuu-1-2-2024-alkaen

Poikkeukset

  • Lapsi 7–16 vuotta: 50 % aikuisen asiakasmaksusta
  • Nuori 17–24 vuotta: 75 % aikuisen asiakasmaksusta
  • Työmatkojen asiakasmaksu: 50 % aikuisen asiakasmaksusta
  • Opiskelumatkojen asiakasmaksu: 0 e
  • Työ- ja päivätoiminnan sekä työllistymistä tukevan toiminnan asiakasmaksu: 0 e