Tuomi Logistiikalle uusi liiketoiminta-alue

Tuomi Logistiikalle perustetaan 1.8.2023 lähtien uusi Kuljetuspalvelujen liiketoiminta-alue.

Logistiikkapalvelujemme liiketoiminta on kehittynyt viime vuosien aikana nopeasti niin maantieteellisen laajuuden, toimitusmäärien, henkilöstön kuin liikevaihdonkin osalta. Pirkanmaan ja Oma Hämeen hyvinvointialueiden käynnistymisten myötä logistiikkapalvelujen liiketoiminta-alueen palveluille on tunnistettu merkittävää lisäkysyntää, erityisesti kuljetuspalveluiden osalta. Tämän vuoksi logistiikkapalvelut on päätetty jakaa kahteen eri liiketoiminta-alueeseen: kuljetuspalveluihin ja materiaalipalveluihin.

Uudelle kuljetuspalvelujen liiketoiminta-alueelle rekrytoidaan oma kuljetuspalvelujohtaja, josta tulee myös Tuomen johtoryhmän jäsen. Nykyisen logistiikkajohtajan Antti Sinervon tehtävänimike muuttuu palvelujohtajaksi, ja hänen vastuualueenaan tulee olemaan jatkossa materiaalipalvelujen liiketoiminta-alue.

Tuomen logistiikkapalvelujen kokonaisuudessa työskentelee tällä hetkellä jo lähes 250 tuomilaista, joista noin 100 kuljetuspalveluissa ja 150 materiaalipalveluissa.

Tuomen toimitusjohtaja Vesa Haapamäki kommentoi uuden liiketoiminta-alueen perustamiseen johtaneita syitä näin: ”Tuomen kuljetuspalvelut ovat yksi nopeimmin kasvavista ja palveluiltaan kehittyvistä toiminnoistamme, jonka vuoksi oli luonnollista tehdä siitä oma liiketoiminta-alueensa”.

Lisätietoja:

Vesa Haapamäki
Toimitusjohtaja
Tuomi Logistiikka Oy
p. 041 730 0406
vesa.haapamaki@tuomilogistiikka.fi

Tuomen palvelulinjoilla häiriöitä

EDIT 18.4.2023 klo 15:50 Häiriö on päättynyt ja puhelinlinjamme toimivat normaalisti.

Tuomen puhelinpalvelulinjoilla on todettu häiriöitä, jotka johtuvat teleoperaattorimme 4G-verkon ongelmista. Häiriöt havaittiin tiistai-iltapäivänä noin klo 14:20 aikoihin ja tilannetta pyritään parhaillaan korjaamaan. Häiriön vuoksi puhelut saattavat pätkiä ja osa puheluista ei yhdisty lainkaan. Häiriö pidentää myös jonotusaikoja mm. Kuohken ja asiakaspalvelumme linjoilla. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa asiakkaillemme.

Tuomen kuljetusten tunnistetarran ulkoasu muuttuu

Tuomi Logistiikan kuljetuksista kertovan tunnistetarran ulkoasu on muuttumassa huhtikuun alussa. Tunnistetarra löytyy niistä takseista, jotka ajavat Tuomen eri sopimuskuljetuksia, kuten esimerkiksi koulukuljetuksia, VPL- ja SHL-kuljetuksia, päiväkeskuskuljetuksia ja muita yksilö- ja ryhmäkuljetuksia.

Tunnistetarra on sijoitettu henkilöautoissa yleensä matkustajan puoleiseen takasivuikkunaan, tila-autoissa autokohtaisesti sopivaan paikkaan matkustajan puolelle.

Uusi tunnistetarra:

Tunnistetarran ulkoasu on muuttunut aikaisemmasta Kuohke-tarrasta ja nykyisin tarrassa lukee Tuomi kuljetukset. Järjestämme monenlaisia eri kuljetuksia, ja niitä ajetaan lähtökohtaisesti samoilla sopimusautoilla. Tämän vuoksi puhumme Tuomi kuljetuksista kokonaisuutena. Uusi, värikkäämpi ilme johtuu taas siitä, että Tuomen yritysilmettä ollaan päivittämässä tämän vuoden aikana.

AKT:n linja-autoliikennettä koskevan lakon vaikutukset Pali-linjoihin

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n linja-autoliikennettä koskeva lakko alkoi viime yönä 1.3. klo 03:00. Tuomi Logistiikan osalta lakko vaikuttaa tällä hetkellä Palin 9B-linjaan, jota ei ajeta lainkaan.  

Pali 9B-linja liikennöi välillä Tesoma-Rahola-Pispa-Keskusta ja sitä ajetaan yhdessä linjan 9A kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että puolet Pali 9-linjan kuljetuskapasiteetista on poissa, jonka vuoksi autojen odotusajat voivat olla asiakkaillemme normaalia pidempiä. Tämänhetkisen tietomme mukaan Palin linja 9B jää ajamatta koko tämän viikon osalta 1.-3.3. Lakon mahdollisesti jatkuessa 6.-10.3. tiedotamme tarkemmin sen vaikutuksista mahdollisiin muihin Pali-linjoihin.

Auto- ja kuljetusalan lakko voi vaikuttaa taksien saatavuuteen ja osaan Pali-linjoista

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on antanut linja-autoliikennettä koskevan lakkovaroituksen, joka toteutuessaan alkaisi 1. maaliskuuta kello 3.00 alkaen. Lakko päättyisi 10. maaliskuuta kello 3.00. Samalle aikajaksolle ajoittuu myös Rautatiealan unionin RAU:n sekä JHL:n lakkovaroitukset rautatiealalle 6.3. alkaen. RAU:n ja JHL:n rautatiealan lakko vaikuttaisi myös Tampereen ratikan liikennöintiin.

Vaikutuksia taksien saatavuuteen etenkin ruuka-aikoihin

Laajat joukkoliikennettä koskevat lakot lisäävät toteutuessaan taksien kysyntää huomattavasti ja heikentävät niiden saatavuutta, erityisesti niinä aikoina, jolloin ihmiset liikkuvat eniten (aamut ja iltapäivä).

Taksien mahdolliset saatavuushaasteet lakon aikana voivat näkyä kuljetustenohjauskeskuksemme välittämissä VPL- ja SHL-kuljetuksissa, ryhmäkuljetuksissa ja hiihtoloman jälkeen mahdollisesti myös koulukuljetuksissa. Autoja voidaan joutua etsimään normaalia kauemmin, tai kaikilta osin soveltuvaa autoa ei ole välttämättä saatavilla tiettyyn ajankohtaan (esim. inva-taksi).

Lakko voi vaikuttaa myös Pali-linjoihin

Mikäli AKT:n lakko toteutuu, saattaa sillä olla myös vaikutuksia Tuomen järjestämiin Pali-palveluliikenteen kuljetuksiin: jotkut Pali- linjat tai -reitit voivat jäädä ajamatta lakon seurauksena.

Seuraamme lakkotilanteen kehittymistä ja tiedotamme lakon mahdollisista vaikutuksista tarkemmin asiakkaitamme, kun saamme asiaan lisäinformaatiota.

AKT:n lakon vaikutukset Tuomi Logistiikan tarviketoimituksiin

Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n keskiviikkona 15.2. alkanut lakko ei tämänhetkisten tietojemme mukaan tule vaikuttamaan suuresti Tuomen tarviketoimituksiin. Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä operoivat sopimuskuljetusyrityksemme eivät kuulu AKT:n lakkotoimenpiteiden piiriin.

Lakon ulkopuolelle on myöskin rajattu lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelu sekä kuljetukset, joilta osin hoitotarviketoimituksemme tulevat kulkemaan lähes normaalisti.

Tarviketoimittajamme ovat tiedottaneet meitä tällä hetkellä vähäisistä tai kohtalaisista vaikutuksista edustamiensa tuotteiden jakeluun liittyen. Tällä hetkellä vaikutukset näyttävät olevan lähinnä viivästymisiä toimituksissa, erityisesti tuontituotteiden osalta, koska satama-ahtaajat kuuluvat myös lakon piiriin.

Tiedotamme lakon vaikutuksista toimituksiimme tarkemmin, mikäli lakkotilanne pitkittyy tai saamme päivitettyä tietoa toimittajiltamme. Pahoittelemme mahdollisia viivästyksiä toimituksissamme.

Tuomi Logistiikka Oy
Antti Sinervo
Logistiikkajohtaja
p. 040 831 6709
antti.sinervo@tuomilogistiikka.fi

Hyvinvointialueet starttaavat – mietityttääkö jokin?

Tuomi Logistiikka on tulevien hyvinvointialueiden Pirhan (Pirkanmaan hyvinvointilaue) ja Oma Hämeen (Kanta-Hämeen hyvinvointilaue) tukipalvelutuottaja. Tuotamme hyvinvointialueille mm. henkilökuljetus-, materiaali-, logistiikka- ja hankintapalveluja. Kaikki liiketopimintomme säilyvät ennallaan, mutta asiakkuutemme muuttuvat muutoksen myötä.

Olemme avanneet UKK (usein kysytyt kysymykset) -osion hyvinvointialueista verkkosivuillemme. Kysymykset on jaettu Pirhan ja Oma Hämeen kysymyskokonaisuuksiin ja kokonaisuuksia täydennetään sitä mukaa, kun saamme asiakkailtamme lisää mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Hyvinvointialueiden UKK-osioon pääset täältä: Hyvinvointialueet UKK

Kuvassa logistikko skannaa pakettia

Tiedote Tuomi Logistiikan sopimustoimittajille hyvinvointialueiden tuomista muutoksista

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Tuomi Logistiikka on omalta osaltaan mukana hyvinvointialueiden Pirhan (Pirkanmaan hyvinvointialue) ja Oma Hämeen (Kanta-Hämeen hyvinvointialue) tukipalveluiden tuottajana. Tuomi Logistiikka ei siirry osaksi hyvinvointialueiden organisaatiota, vaan säilyy itsenäisenä in-house yhtiönä Pirhalle ja Oma Hämeelle.

Näin ollen hyvinvointialueiden tuomat muutokset eivät vaikuta Tuomi Logistiikan ja Tuomen sopimustoimittajien välisiin toimintamalleihin, kuten tilauksiin, toimituksiin ja laskutuksiin. Tuomi Logistiikan laskutustiedot pysyvät myös ennallaan ja mitään muutoksia ei tule asiointiyhteystietoihin.

Näkyviä muutoksia saattaa tulla yhteishankintasopimuksiin, joissa voi tulla muutoksia tavaran- tai palveluntilaajiin. Tavaran- tai palveluntilaajilla tarkoitetaan yhteishankintasopimuksessa mainittuja hankinnassa mukana olevia hankintayksiköitä. Esimerkiksi aikaisemmin sote-toimintojen osalta palveluntilaaja on voinut olla yksittäinen kunta ja vuoden 2023 alusta kyseisen palveluntilaajan tehtävä ja sopimus siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tuomi Logistiikka säilyy kuitenkin sopimuskumppanina hankintasopimuksissa.

Lisätietoja:

Sopimusasiat

Tuomi Logistiikka Oy
Hankintapalvelut
hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi

Muu yhteistyö

Tuomi Logistiikka Oy
Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@tuomilogistiikka.fi
p. 03 5678 100

Kuohken invaoikeus -asiakkaille mahdollisuus sopia jouluaaton kulkemisista sopimusautoilijoiden kanssa suoraan

Tuomi Logistiikka haluaa osaltansa olla turvaamassa jouluaattona 24.12. asiakkaidensa sujuvaa kulkemista. Kuohken invaoikeuden omaavat asiakkaat saavat mahdollisuuden sopia jouluaaton kuljetuksistaan haluamansa Tuomen sopimusauton kuljettajan kanssa, vaikkei heillä olisikaan tuttu/vakiotaksioikeutta.

Poikkeus koskee tilauksia, joissa asiakas tarvitsee matkalleen invataksin. Kuljetuksesta (meno-paluu) tulee sopia hyvissä ajoin kuljettajan kanssa, mielellään jo jouluviikolla, jotta kuljettaja voi myös ilmoittaa tilauksen Kuohkeen mahdollisimman aikaisin. Huomioitavaa on, että jouluaatto on erittäin kiireinen päivä kaikissa taksikuljetuksissa, ei pelkästään Tuomen välittämissä kuljetuksissa. Asiakkaidemme itsenäisellä sopimisella kuljetuksistaan jouluaattona, pyritään varmistamaan autojen riittävyys Tuomen välittämissä kuljetuspalveluissa vuoden ruuhkaisimpana päivänä.

Autojen saatavuuden turvaamiseksi Kuohke yhdistelee samaan suuntaan kulkevien asiakkaiden matkoja mahdollisuuksien mukaan ja myös invataksien tilauksia yhdistellään, ellei asiakkaalla ole yksinkulkuoikeutta. Esteettömien autojen määrä on taksialalla henkilöautoja vähäisempi pieniin henkilöautoihin verrattuna ja invataksien tarve normaalia suurempaa erityisesti tänä yksittäisenä päivänä.

Pyydämme asiakkaita myös huomioimaan aikatauluissaan mahdolliset ruuhkasta johtuvat viiveet autojen saapumisajoissa.

Kuljetustenohjauskeskuksemme toivottaa asiakkailleen rauhallista ja lämmintä joulunaikaa!

Lisätietoja:

Tuomi Logistiikka
Kuljetustenohjauskeskus
kyyti@tuomilogistiikka.fi
p. 03 5678 101