Hyvinvointialueet hankintojen raskaaseen sarjaan

Julkaistu:

10.09.2021

Eri puolilla Suomea valmistellaan parhaillaan sote-palveluita uuteen asentoon hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämiseksi. Käynnissä on mittava ponnistus, jonka osana toteutetaan historiallisen suuria henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyjä. Järjestelyn mittaluokka on merkittävä, sillä suomalainen kuntakenttä on hoitanut sote-palveluita useissa tapauksissa jo yli sadan vuoden ajan. On selvää, että tuona aikana päätöksiä ja erilaisia sopimuksia on syntynyt mittava määrä: ovathan sote-tehtävät kunnissa laajuudeltaan kirkkaasti suurin palvelujen kokonaisuus määrällisesti ja taloudelliselta arvoltaan.

Sopimuskokonaisuus on merkittävä

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on arvioitu siirtyvän kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä noin 8 000 sopimusta, joiden avulla varmistetaan hyvinvointialueen vastuulla olevien sote-palvelujen riittävä ja laadukas tarjonta oman palvelutuotannon lisäksi.

Merkittävä osa siirtyvistä sopimuksista liittyy sote-palveluiden tuotantoon, joista on sovittu yksityisten yritysten kanssa. Pirkanmaalla näitä palveluita tuotetaan jokaisessa kunnassa ja järjestämisvastuussa on toiminut yhteensä 14 organisaatiota. On luonnollista, että myös palvelujen tarjontamarkkinat ovat osin muodostuneet alueellisiksi, onhan sote-palveluille leimallista paikallisuus.

Palveluiden järjestämisessä kukin on harkinnut vastuulleen kuuluvien palveluiden osalta sopivan työnjaon oman ja ulkoisen palvelutuotannon suhteen. Jokaisen nykyisen palveluiden järjestäjän sopimuskanta muodostuu lukuisista yksittäisistä sopimuksista, jotka vaihtelevat sisällöltään, laajuudeltaan ja kestoltaan.

Koska ostopalvelut ovat olleet merkittävä osa sote-palveluiden palveluiden tuotantoa nykyisten järjestäjien toimintamallissa, muodostuu siirtyvien sopimusten myötä ennätyksellinen palveluhankintojen kokonaisuus: varovaisen arvion mukaan siirtyvien ostopalvelusopimusten arvo vuositasolla on useita satoja miljoonia euroja. Lisäksi hyvinvointialue tarvitsee toiminnassaan ison joukon erilaisia laitteita ja tarvikkeita, joka nostaa hankintojen kokonaismäärän jopa miljardiluokkaan. Tässä valmistelutyössä tehdään siten myös taloushistoriaa, koska sama malli toteutuu kaikkialla Suomessa. Jokainen hyvinvointialue nousee osaltaan sote-hankintojen raskaaseen sarjaan.

Hankinnoissa tarvitaan strategista johtamista

Siirtyvän sopimuskannan kokoamiseen ja siten hankintojen kokonaiskuvan muodostamiseen sisältyy paljon kovaa työtä. Sopimuslistan kokoamisesta vastaavat kunnat, sairaanhoitopiiri ja tuleva hyvinvointialue. Tämän listan perusteella on mahdollista toteuttaa strategista suunnittelua siitä, mitkä ovat kaikista merkittävimpiä hankintoja laajuudeltaan ja millainen on markkinatilanne tarjonnan osalta. Aivan samalla tavalla voidaan tunnistaa rutiinihankintakohteet, joiden toteuttaminen ei vaadi samanlaista prioriteettia. Uskon vahvasti, että tämä työ kannattaa, sillä se on perusta hankintojen potentiaalin saamiseksi hyvinvointialueen käyttöön. Tämä taustatyö mahdollistaa hankintojen strategisen johtamisen noston aivan uudelle tasolle.

Hankintataidoilla onnistuneita hankintoja

Hankintojen toteuttamisessa on oleellista tunnistaa oman lähtötilanteen ja tarjontamarkkinoiden tilanne. Vaikka hankinnoissa volyymi on usein merkittävä tekijä hyviin tuloksiin pääsemisessä, ei suuri laajuus automaattisesti johda parhaaseen lopputulokseen. Oleellisempaa on hankintojen toteuttaminen sopivan kokoisina suhteessa tarjontamarkkinaan, erityisesti palveluissa. Hyvän tasapainon löytämiseksi tällaisessa organisoitumisen murrosvaiheessa on tärkeää, että markkinatoimijoiden kanssa käydään riittävästi vuoropuhelua. Myös hankkijoiden viestintä tulevasta on tärkeässä roolissa.

Tuomi Logistiikka toteuttaa jo nyt laajasti omistajiensa toimeksiannosta erilaisia sote-hankintoja. Vaikka omaammekin vahvan historian sote-hankintojen parissa, tarjoaa tuleva hyvinvointialue myös meille ammatillisesti kiehtovia haasteita. Otamme ne ennakkoluulottomasti vastaan.

Vesa Haapamäki, toimitusjohtaja
Tuomi Logistiikka Oy