Kannustimilla kohti vastuullisuutta: puhtaiden ajoneuvojen hankinta 

Julkaistu:

25.06.2024

Puhtaiden ajoneuvojen lailla (740/2021) pyritään edistämään liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Vuonna 2021 voimaan tulleella lailla on laaja vaikutus niin kuntasektorin ajoneuvohankintoihin kuin lakisääteisten henkilökuljetusten ja kuljetuspalveluiden sekä joukkoliikenteen hankintoihin. Laki asettaa hankintayksiköille sitovat prosentuaaliset vähimmäisvelvoitteet puhtaiden ajoneuvojen osalta.

Lain vaatimukset osuivat haastavaan ajankohtaan, jonka vaikutuksia kukaan ei osannut ennustaa. Ensin markkinaa kuritti koronapandemia, jonka jälkeen alkanut Ukrainan sota vaikeutti entisestään komponenttipulaa. Korona-aikana palveluntuottajat joutuivat ahtaalle kuljetuspalveluiden kysynnän laskettua; investointeja ei ollut välttämättä kannattavaa tai mahdollista tehdä, mikä taas johti hiljalleen käytettyjen ajoneuvojen aikaisempaa heikompaan saatavuuteen. Uusienkin ajoneuvojen saatavuudessa oli haasteita jonotusaikojen venyessä kuukausien mittaisiksi.

Maailmanlaajuisten kriisien keskellä valmistelimme Tuomessa uutta kilpailutustamme sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin. Puhtaiden ajoneuvojen lain edellytyksiin vastaaminen tarkoitti kyseisten kilpailutusten osalta sitä, että kuljetuksia ajavien palveluntuottajien ilmoittamista 500 henkilöautosta puhtaina ajoneuvoina olisi tullut hankkia 38,5 % eli noin 190 ajoneuvoa. Ennen sopimuskauden alkamista lain edellyttämiä puhtaita ajoneuvoja näissä kuljetuksissa oli noin 75 kappaletta.

Kilpailutuksen valmistelun yhteydessä olimme haasteellisen tilanteen äärellä erilaisten lainsäädännöllisen vaatimusten edessä. Palveluntuottajien pakottaminen puhtaisiin ajoneuvoihin olisi tarkoittanut ajoneuvojen määrän vähenemistä kuljetuspalveluiden tuotannosta ja olisi sen myötä heikentänyt palveluiden saatavuutta. Ajoneuvojen saatavuuden lisäksi oli arvioitava ajoneuvojen eri käyttövoimien jakelu-/latausverkostoa, joka on monilta osin vielä kehittymätön turvaamaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöä eri alueilla. Esimerkiksi sähköajoneuvojen latauspaikkoja on rajallisesti saatavilla harvaan asutuilla alueilla, eikä uusiutuvaa dieseliä ole useimmissa kunnissa lainkaan saatavilla. Omaa epävarmuutta kilpailutuksen valmisteluvaiheessa toi myös sähköajoneuvojen rajalliset toimintasäteet, jotka ovat tätä nykyä kehittyneet ja kantavuudetkin kasvavat jatkuvasti. Toimintasäteiden epävarmuustekijä yhdistettynä latauspaikkojen saatavuushaasteen kanssa oli riskitekijä kuljetusten toteutumisen näkökulmasta; ajoneuvossa kun on oltava riittävästi virtaa hoitamaan lyhyelläkin varoitusajalla tulevat pidemmän matkan kuljetukset.

Puhtaiden ajoneuvojen lain lisäksi oli huomioitava, että kilpailutuksen kohteena olivat lakisääteiset kuljetuspalvelut joihin asiakkailla on subjektiivinen oikeus. Lisäksi kuljetuksissa on asiakkaita, joilla on alentunut toimintakyky. Kilpailutuksen valmisteluissa korostuikin kuljetuspalveluiden toteuttaminen sekä toimintavarmuus. Kokonaiskuva ja riskit arvioiden päädyimme käyttämään kilpailutuksessamme porkkanaa kepin sijaan, kannustaen yrittäjiä hankkimaan puhtaita ajoneuvoja. Tuomen kuljetuksia hoitavat palveluntuottajat saavatkin tällä hetkellä korkeampaa korvausta ja etua välityksessä, mikäli ajoneuvo on lain edellyttämä puhdas ajoneuvo.

On hienoa huomata, että palveluntuottajakentällä on havaittavissa selvää kiinnostusta vähäpäästöiseen kalustoon. Kilpailutusten yhteydessä tehtyjen tilastointikyselyiden yhteydessä melko merkittävä määrä ajoneuvoista ilmoitettiin tuotavan tai vaihdettavan sopimuskauden aikana puhtaaksi ajoneuvoksi. Kannustaminen näyttääkin valikoituneen oikeaksi tavaksi ohjata puhtaisiin ajoneuvoihin siirtymistä. Lain asettaman tavoitteen saavuttamiseen on kuitenkin vielä matkaa: tällä hetkellä puhtaita henkilöautoja Tuomen ohjauksessa on noin 150 kappaletta. Tiiviillä yhteistyöllä niin asiakkaiden kuin palveluntuottajien kanssa määrää saadaan kuitenkin kasvatettua tasaisen varmasti.

Merkittävä toteutus puhtaiden ajoneuvojen hankinnassa oli Tampereen palveluliikenteen kilpailutus, jonka yhteydessä kaikki Tuomen palveluliikenteen ajoneuvot tulevat olemaan lain edellyttämiä puhtaita ajoneuvoja. Vaikka lainsäädäntö keskittyy ainoastaan hankittujen ajoneuvojen määrään, olemme Tuomessa kiinnostuneet myös siitä, kuinka suuri osa kokonaiskilometrimäärästä koostuu puhtaina ajetuista kilometreistä. Tähän palveluliikenteen kilpailutetulla ajoneuvokokonaisuudella tulee olemaan merkittävä vaikutus.

Vastuullisuudessa ei tulla koskaan valmiiksi. Jatkuvaa työtä puhtaamman tulevaisuuden eteen onkin tehtävä askel kerrallaan. Toinen tärkeä huomio on se tosiasia, ettei tavoitteisiin yletä kukaan yksin.  Kauaskantoisimmat ratkaisut löytyvät yhdessä palveluntuottajien ja omistaja-asiakkaidemme kanssa tekemällä. 

Katja Suvanen

Suunnittelupäällikkö

Katja Suvanen on suunnittelupäällikkö, jonka mielestä hyvä työelämä on tehty mielekkyydestä, merkityksellisyydestä ja taidokkaasta johtamisesta.