Miljoona matkaa vuodessa: ympäristövastuullisemmat kuljetukset luodaan yhdessä

Julkaistu:

29.09.2023

Yhteiskunnallisen keskustelun painopisteiden siirtyessä yhä enenevissä määrin ympäristövastuullisuuden teemojen ympärille, herättävät erityisesti liikenteen päästöt ja niiden vähentäminen kysymyksiä. Jokaisella meistä on tarve liikkua asioimaan, ruokakauppaan, töihin, opiskelemaan tai harrastamaan. Tuomen rooli ihmisten sujuvan liikkumisen mahdollistajana onkin merkittävä: toteuttamillamme henkilökuljetuksilla kuljetaan vuosittain yli 1 000 000 matkaa, joista kertyy miltei 11 miljoonaa kilometriä. Kuljetusten hiilidioksidipäästöt ovat noin 1,9 miljoonaa kilogrammaa vuodessa. Siinä missä vaikutamme tuhansien ihmisten arkeen päivittäin, on meidän tunnistettava oma roolimme liikenteen päästöjen tuottajana.

Tuomessa on viime vuosina tartuttu yhä vahvemmin ympäristövastuullisuuden edistämiseen ja näin ollen henkilökuljetustemme hiilidioksidipäästöjen systemaattiseen vähentämiseen. Tehtävä ei suinkaan ole helppo. Kuljetuksia toteutetaan monipuolisessa yhdyskuntarakenteessa tiiviistä kaupungista haja-asutusalueisiin. Välimatkat ovat välillä pitkiä, eikä kuljetusten yhdistely aina mahdollista. Kuljetusten toteuttamiseksi tarvitaan paljon monipuolista kalustoa henkilöautoista esteettömiin ajoneuvoihin, pikkubusseihin sekä ambulansseihin, eikä kalustoa ole kaikilta osin saatavissa vähäpäästöisenä tai päästöttömänä. Kuljetusten toimintavarmuuden takaamiseksi ei kalustomäärää ei ole mahdollista myöskään vähentää.

Henkilökuljetusten päästöjen vähentämiseksi tarvitaankin monipuolisia toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden tunnistamiseksi Tuomen henkilökuljetuksille on laadittu päästöjen vähentämisen ja ympäristötavoitteen saavuttamisen toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa katsomme aihetta mahdollisimman laajasta näkökulmasta. Päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa toteuttamalla kuljetukset mahdollisimman vähäpäästöisellä kalustolla tai polttoaineella, mutta myös esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta eri osapuolten roolista päästöjen vähentämisessä, pohtimalla yhdessä vaihtoehtoja kuljetusten toteuttamiseksi mahdollisimman vähäpäästöisesti. Lisäksi Tuomen tulee tarkastella omia toimintamallejaan kuljetusten suunnittelussa ja välittämisessä, jotta oma toimintamme tukisi mahdollisimman hyvin kuljetusten ympäristövastuullisuuden toteutumista.

Jatkossa tarvitsemme yhä enemmän keskustelua ympäristövastuullisuuden ympärillä. Toimenpidesuunnitelman laadinnan aikana kävimme keskustelua niin omistajiemme kuin palveluntuottajien kanssa. Huomasimme, miten tärkeää on kuulla erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia päästöjen vähentämiseen liittyen. Monitahoisen haasteen ympärillä korostuu tarve tuoda eri osapuolia yhteen miettimään, millä keinoilla päästöjä voidaan vähentää ja millaisia näkökulmia teemaan liittyy. Yksin meistä kukaan ei pysty haastetta selättämään, vaan tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja ymmärrystä henkilökuljetusten ympäristövastuullisuudesta. Tuomessa työtä on lähdetty viemään eteenpäin yhä systemaattisemmin ja kovemmin panoksin, mutta paljon on vielä tekemättä. Eteenpäin mennään päästögramma kerrallaan.

Kaisa Karhula

Kaisa Karhula

Kehityspäällikkö