Ohjeistus koulukuljetuksiin huoltajille

Julkaistu:

31.10.2020

OHJEITA KULJETUSOPPILAIDEN HUOLTAJILLE
Kuljetushakemus
Koulukuljetukset myönnetään ehdottavalla hakemuksella. Hakemukset käsitellään
kouluilla. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kuljetukset myönnetään erikseen keväisin
tehtävällä sähköisellä haulla.
Kuljetukset voidaan myöntää kodin ja koulun/päiväkodin, kodin ja aamu-/iltapäiväkerhon
tai koulun ja aamu-/iltapäiväkerhon välille. Varsinaisia koulumatkoja varten oppilaalle
järjestetään enintään kaksi yhdensuuntaista matkaa päivässä. Kuljetukset järjestetään
vain yhdestä kotiosoitteesta.
Hakemuksella tulee ilmoittaa selkeästi kaikki kuljetuksessa huomioitavat erityistarpeet,
esimerkiksi lapsen terveydentilaan liittyen. Mikäli lapsi tarvitsee kuljetuksen aikana
turvaistuinta, huoltaja hankkii turvaistuimen. Istuinta ei säilytetä autossa, vaan se kulkee
aina lapsen mukana. Turvaistuimen kiinnityksestä vastaa huoltaja tai koulun/päiväkodin
henkilökunta.
Hakemuksella ilmoitettuja yhteystietoja käytetään koulukuljetuksia koskeviin
yhteydenottoihin. Puhelinnumero annetaan tiedoksi lasta kuljettavalle liikennöitsijälle
kuljetustapahtumaa koskevia yhteydenottoja varten.
Kaikista hakemuksen käsittelemisen jälkeen tapahtuvista kuljetustarpeita koskevista
muutoksista on ilmoitettava viipymättä koulun koulusihteerille ja varhaiskasvatuksessa
päiväkodin henkilöstölle. Koulusihteerit ja päiväkodin henkilöstö ilmoittavat muutokset
Tuomi Logistiikkaan.