Robottiteknologiasta sujuvuutta sairaala-arkeen

Julkaistu:

31.10.2020

Tuomi Logistiikan teettämä diplomityö kartoittaa robotiikan mahdollisuuksia sairaalaympäristön tavaralogistiikassa. Raimo Yli-Peltolan tutkimustyön tavoitteena on selvittää Tays keskussairaalan sisäisen logistiikan automatisoinnin kannattavuutta; onko sisäistä logistiikkaa tarkoituksenmukaista robotisoida, mitä tehtäviä, miltä osin ja miksi. Työn tavoitteena on kartoittaa nykyisen sekä lähitulevaisuudessa kaupallisessa käytössä olevien robotiikkavaihtoehtojen muita mahdollisuuksia helpottaa asiakkaamme arkea.

Tuomi Logistiikka vastaa kokonaisvaltaisesti Tampereen yliopistollisen sairaalan sisäisistä huoltokuljetuksista sekä materiaalipalveluista. Tutkimusta varten diplomityöntekijä Raimo Yli-Peltola ja Tuomi Logistiikan kehitysvastaava Hannu Lehmonen suunnittelivat Mir100-robotille testireitin, josta robotti ohjatussa ympäristössä suoriutui ongelmitta. Testimatkalla todennettiin robotin toiminnallisuus ja turvallisuus.

Diplomityön valmistuessa myöhemmin syksyllä, saamme arvokasta tutkimustietoa siitä, miten voimme hyödyntää uutta teknologiaa niin, että asiakastyytyväisyys sekä toimintavarmuus kasvavat entisestään.