Tuomi Logistiikka Oy ja KuHa Oy solmivat hankintayhteistyösopimuksen

Julkaistu:

15.12.2020

Pirkanmaalaiset hankintayhtiöt Tuomi Logistiikka Oy ja Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy ovat allekirjoittaneet hankintayhteistyösopimuksen 4.12.2020.

Hankintayhteistyön ensisijainen tavoite on tuottaa taloudellista hyötyä hankintayhtiöiden kunta-asiakkaille kilpailutusten kautta saavutettavilla edullisilla sopimusehdoilla. Hankintayhteistyö mahdollistaa säästöjä hankintaprosessin kustannuksiin, hankintavolyymien kasvattamisen sekä tiedon ja osaamisen jakamisen hankintayhtiöiden välillä. Hyöty yhteistyöstä kohdentuu suoraan kilpailutuksiin osallistuville kunnille ja edesauttaa julkisten varojen vastuullista käyttöä.

Hankintayhteistyössä painottuu myös paikallisuus ja kuntien ympäristötavoitteet. Paikallisten pk-yritysten osallistumista hankintoihin halutaan tukea markkinatilanne huomioiden. Asiakaskuntien yksilölliset tarpeet tullaan ottamaan yhteistyössä entistä paremmin huomioon, tarjoamalla kunnille laajemmin mahdollisuuksia osallistua hankintojen valmisteluun. Hankintayhteistyön ensimmäinen yhteinen kilpailutus on tarkoitus toteuttaa jo alkuvuodesta 2021.

Tuomi Logistiikan ja Kuntien Hankintapalvelut KuHa:n yhteistyöllä tehtäviin hankintoihin voivat osallistua molempien hankintayhtiöiden asiakkaat, joita ovat mm. Pirkanmaan kunnat ja sairaanhoitopiiri sekä alueen julkisomisteiset yhtiöt.

Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja Vesa Haapamäki kommentoi yhteistyön merkitystä hankintayhtiöiden asiakkaille seuraavasti: ”Pidämme tätä yhteistyöavausta merkittävänä, sillä tämän mahdollistamalla hyvällä työnjaolla voimme saada entistä enemmän hyötyjä hankintoihin liittyvästä potentiaalista asiakkaidemme käyttöön”.

Myös KuHa:n toimitusjohtaja Petri Mäkinen on samoilla linjoilla: ”Olemme jo pidempään etsineet yhteistyökumppania toisesta yhteishankintayksiköstä. Uskon, että nyt avatulla yhteistyöllä Tuomi Logistiikan kanssa saamme yhtiömme omistajille, seitsemälle Tampereen kehyskunnalle, tuotettua yhä monipuolisempia hankintapalveluja, näiden kuntien tarpeiden mukaisesti”, toteaa Mäkinen.

Lisätietoja:

Vesa Haapamäki
Toimitusjohtaja
Tuomi Logistiikka Oy
041 730 0406
vesa.haapamaki@tuomilogistiikka.fi