Yksilö- ja ryhmäkuljetusten uusi sopimuskausi

Julkaistu:

05.01.2021

Tuomi Logistiikka on vuoden 2020 aikana kilpailuttanut uudet sopimusautot yksilö- ja ryhmäkuljetuksiin. Kilpailutus koski laajasti yhteiskunnan korvaamia kuljetuspalveluita, kuten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia, erityislasten koulukuljetuksia, päiväkeskuskuljetuksia sekä kehitysvammaisten työkyytejä.  

Uudella sopimuskaudella on mukana kaikkiaan noin 450 sopimusautoilijaa, jotka toimivat Pirkanmaan alueella. Mukana on paljon vanhoja tuttuja sopimuskumppaneita, mutta lisäksi myös uusia palveluntuottajia.   

Laatu- ja ympäristöasiat huomioituna 

Uuden sopimuskauden myötä Tuomi Logistiikka kehittää toimintaansa, jotta asiakkaiden tarpeet voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon. Kilpailutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota laadullisiin tekijöihin, kuten kaluston turvallisuuteen ja ikään sekä tarjoajilta vaadittavaan palvelutasoon. Palvelutasossa huomioitiin muun muassa laadukas ja matkustajien erityistarpeet huomioida asiakaspalvelu sekä kuljettajien pätevyys. Lisäksi uudella sopimuskaudella palveluntuottajia kannustetaan vähäpäästöisen kaluston hankintaan.  

Muutoksia ryhmäkuljetuksiin jo tammikuussa 

Uusi sopimuskausi käynnistyy kokonaisuudessaan helmikuussa 2021. Ryhmäkuljetusten, eli koulukuljetusten, päiväkeskuskuljetusten sekä kehitysvammaisten työkyytien, osalta muutoksia tapahtuu kuitenkin jo tammikuussa. Tämä johtuu vanhojen sopimuksien eriaikaisesta päättymisestä: ryhmäkuljetuksia ajaneiden autoilijoiden sopimukset päättyvät vuoden 2020 lopussa ja yksilökuljetuksia ajaneiden tammikuun 2021 lopussa.

Tammikuussa ryhmäkuljetusten aikatauluihin voi tulla pieniä muutoksia. Lisäksi kuljettajat voivat vaihtua. Pahoittelemme muutoksista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa! Muutokset eivät kuitenkaan vaadi asiakkailta toimenpiteitä, vaan mahdollisista uusista aikatauluista tiedotetaan tapauskohtaisesti.

Yksilökuljetusten, eli vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten, osalta sopimuskausi vaihtuu helmikuussa 2021. Asiakkaan näkökulmasta toiminta jatkuu kuten tälläkin hetkellä. On kuitenkin mahdollista, että sopimuskauden alussa helmikuussa on haasteita, kun autotietoja päivitetään ja uusia palveluntuottajia ohjeistetaan toiminnassa alkuun. Toivoimme, että haasteet eivät näy asiakkaillemme.  

Kuohke-tarra uudistuu 

Uudellakin sopimuskaudella Tuomen ajossa olevat autot tunnistaa Kuohke-tarrasta. Tarraa on hieman muokattu, jotta se eroaa vanhasta. Tarran ilmeessä on kuitenkin huomioitu selkeys ja visuaalisuus, jotta se olisi mahdollisimman helppo huomata auton apukuskin puoleisen takaoven ikkunasta. Uudet tarrat ovat käytössä viimeistään helmikuussa varsinaisen sopimuskauden alettua. 

Lisätietoja:

Katja Suvanen 

Henkilöliikenneinsinööri 

katja.suvanen@tuomilogistiikka.fi

044 430 9427