Palin asiakkaille kasvomaskisuositus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut kasvomaskisuosituksen torstaina 13.8.2020. THL suosittaa maskin käyttöä mm. matkustettaessa joukkoliikenteellä, jossa lähikontakteja ei pystytä aina välttämään. Suositus koskee myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aluetta.

Tuomi Logistiikka suosittelee PALI-palveluliikenteen asiakkailleen kasvomaskien käyttöä. Kasvomaski tulisi pukea kasvoille aina ennen autoon nousua. Suosittelemme myös huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja maksamaan matkat mielellään matkakortilla käteisen sijaan.

Robottiteknologiasta sujuvuutta sairaala-arkeen

Tuomi Logistiikan teettämä diplomityö kartoittaa robotiikan mahdollisuuksia sairaalaympäristön tavaralogistiikassa. Raimo Yli-Peltolan tutkimustyön tavoitteena on selvittää Tays keskussairaalan sisäisen logistiikan automatisoinnin kannattavuutta; onko sisäistä logistiikkaa tarkoituksenmukaista robotisoida, mitä tehtäviä, miltä osin ja miksi. Työn tavoitteena on kartoittaa nykyisen sekä lähitulevaisuudessa kaupallisessa käytössä olevien robotiikkavaihtoehtojen muita mahdollisuuksia helpottaa asiakkaamme arkea.

Tuomi Logistiikka vastaa kokonaisvaltaisesti Tampereen yliopistollisen sairaalan sisäisistä huoltokuljetuksista sekä materiaalipalveluista. Tutkimusta varten diplomityöntekijä Raimo Yli-Peltola ja Tuomi Logistiikan kehitysvastaava Hannu Lehmonen suunnittelivat Mir100-robotille testireitin, josta robotti ohjatussa ympäristössä suoriutui ongelmitta. Testimatkalla todennettiin robotin toiminnallisuus ja turvallisuus.

Diplomityön valmistuessa myöhemmin syksyllä, saamme arvokasta tutkimustietoa siitä, miten voimme hyödyntää uutta teknologiaa niin, että asiakastyytyväisyys sekä toimintavarmuus kasvavat entisestään.

Ohjeistus koulukuljetuksiin huoltajille

OHJEITA KULJETUSOPPILAIDEN HUOLTAJILLE
Kuljetushakemus
Koulukuljetukset myönnetään ehdottavalla hakemuksella. Hakemukset käsitellään
kouluilla. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kuljetukset myönnetään erikseen keväisin
tehtävällä sähköisellä haulla.
Kuljetukset voidaan myöntää kodin ja koulun/päiväkodin, kodin ja aamu-/iltapäiväkerhon
tai koulun ja aamu-/iltapäiväkerhon välille. Varsinaisia koulumatkoja varten oppilaalle
järjestetään enintään kaksi yhdensuuntaista matkaa päivässä. Kuljetukset järjestetään
vain yhdestä kotiosoitteesta.
Hakemuksella tulee ilmoittaa selkeästi kaikki kuljetuksessa huomioitavat erityistarpeet,
esimerkiksi lapsen terveydentilaan liittyen. Mikäli lapsi tarvitsee kuljetuksen aikana
turvaistuinta, huoltaja hankkii turvaistuimen. Istuinta ei säilytetä autossa, vaan se kulkee
aina lapsen mukana. Turvaistuimen kiinnityksestä vastaa huoltaja tai koulun/päiväkodin
henkilökunta.
Hakemuksella ilmoitettuja yhteystietoja käytetään koulukuljetuksia koskeviin
yhteydenottoihin. Puhelinnumero annetaan tiedoksi lasta kuljettavalle liikennöitsijälle
kuljetustapahtumaa koskevia yhteydenottoja varten.
Kaikista hakemuksen käsittelemisen jälkeen tapahtuvista kuljetustarpeita koskevista
muutoksista on ilmoitettava viipymättä koulun koulusihteerille ja varhaiskasvatuksessa
päiväkodin henkilöstölle. Koulusihteerit ja päiväkodin henkilöstö ilmoittavat muutokset
Tuomi Logistiikkaan.