Forssan seudun työ- ja päivätoimintakuljetuksia sekä kylvetyspalvelukuljetuksia koskeva tarjouspyyntö on julkaistu 

Tuomi Logistiikka on julkaissut 478341 / Forssan seudun työ- ja päivätoimintakuljetukset sekä kylvetyspalvelukuljetukset dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla.  

Hankinnan kohteena on pääasiallisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen (Oma Häme) ryhmäkuljetukset, kuten ikäihmisten päivätoimintakuljetukset, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset sekä ikäihmisten kylvetyspalvelukuljetukset Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten Tammelan ja Ypäjän kuntien alueella. Hankinta koskee esteettömiä ajoneuvoja.  

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osa-aluetta. Osa-aluekohtaiset ehdot ja vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä. Uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2024. 

Tarjouspyyntö on auki 7.12.2023 klo 9:00 saakka.   

Lisätietokysymyksiä voi esittää 27.11.2023 klo 12:00 saakka.  

Dynaamiseen hankintajärjestelmään, josta tarjouspyyntö löytyy, pääset tästä.

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Osallistumishakemusten käsittelyaika on enintään 10 työpäivää, joten mikäli olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa!  

Tuomen operoimien Valkeakosken alueen koulukuljetusten ja Pirhan ryhmäkuljetusten tarjouspyyntö on julkaistu

Tuomi Logistiikka on julkaissut henkilökuljetuksiin liittyvän tarjouspyynnön Tarjouspalvelu.fi:ssa dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla. Tässä kilpailutuksessa hankimme palveluntuottajia sekä Valkeakosken koulukuljetuksiin että Pirkanmaan hyvinvointialueen kuljetuksiin Valkeakosken alueella.

Kilpailutamme koulukuljetusten sekä Pirhan kuljetusten tarpeisiin seuraavanlaista kalustoa:

  • linja-autot pyörätuolipaikalla
  • matalalattialinja-auto
  • suuret esteettömät ajoneuvot
  • pienet esteettömät ajoneuvot

Tarjouspyyntö on auki 29.5.2023 klo 12:00 saakka. Lisätietokysymyksiä voi esittää 18.5.2023 klo 12:00 saakka.

Uusi sopimuskausi alkaa 1.8.2023.

Jätä osallistumishakemus dynaamiseen hankintajärjestelmään ja tutustu tarjouspyyntöön täällä.

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Osallistumishakemuksen käsittely kestää muutaman työpäivän, joten mikäli olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa! 

Tampereen palveluliikennettä ja ryhmäkuljetuksia koskeva henkilökuljetusten tarjouspyyntö on julkaistu

Tuomi Logistiikka on julkaissut henkilökuljetuksiin liittyvän tarjouspyynnön 412593 / Tampereen palveluliikenne ja ryhmäkuljetukset dynaamisessa hankintajärjestelmässä 306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla.

Hankinnan kohteena on Tampereen kaupungin palveluliikenne ja ryhmäkuljetukset sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen ryhmäkuljetukset. Liikennöintialue palveluliikenteellä ja ryhmäkuljetuksissa on pääasiassa Tampereen kaupungin alue. Kalustona käytetään pääosin M2-ajoneuvoluokan 14–16-paikkaisia matalalattia-ajoneuvoja, joissa kaikkien matkustajapaikkojen on oltava asiakkaiden käytössä matalalattiaosaan aukeavan oven kautta. Tarkemmat kohdekohtaiset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä. Uusi sopimuskausi alkaa 1.7.2023.

Tarjousaikaa on 1.2.2023 klo 12 saakka, lisätietokysymyksiä voi esittää 18.1.2023 klo 12 saakka.

Jätä osallistumishakemus dynaamiseen hankintajärjestelmään ja tutustu tarjouspyyntöön täällä.

Jotta kilpailutukseen voi osallistua, tulee palveluntuottajan rekisteröityä Tuomen perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintajärjestelmään jätetään osallistumishakemus, jossa kysytään muun muassa palveluntuottajan tietoja sekä selvitetään soveltuvuusehtojen täyttymistä. Osallistumishakemuksen tekeminen ei ole tarjous, mutta on edellytys järjestelmässä julkaistaviin tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Osallistumishakemusten käsittelyaika on enintään 10 työpäivää, joten mikäli olet kiinnostunut julkaistusta tarjouspyynnöstä, tee osallistumishakemus kiireen vilkkaa! 

Henkilökuljetuspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen

Hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, veteraanikuljetukset, ikäihmisten päiväkeskuskuljetukset, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset sekä ambulanssilla ja taksilla toteutettavat kiireettömät potilaskuljetukset siirtyivät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Kuntien järjestämisvastuulle jäivät joukkoliikenteen kuljetukset, mukaan lukien palveluliikenne sekä koulu- ja varhaiskasvatuksen kuljetukset.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tukipalveluyhtiönä Tuomi Logistiikka toteuttaa lakisääteiset henkilökuljetuspalvelut miltei koko Pirkanmaan hyvinvointialueella. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia sekä veteraanikuljetuksia toteutamme koko Pirkanmaan alueella. Ikäihmisten päiväkeskuskuljetuksia, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia sekä kiireettömiä potilaskuljetuksia Tuomi toteuttaa miltei koko Pirkanmaan alueella. Poikkeuksia kuitenkin on Mänttä-Vilppulassa, Juupajoella, Parkanossa ja Kihniössä, joissa Tuomi toteuttaa pääsääntöisesti ainoastaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia sekä veteraanikuljetuksia.

Tuomessa on valmistauduttu Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten haltuunottoon jo yli vuoden ajan. Vuoden 2022 aikana toteutimme kilpailutuksia, jotta kaluston saatavuudesta voitaisiin varmistua myös niillä alueilla, joissa Tuomi ei aiemmin ole henkilökuljetuksia operoinut. Pitkällisen valmistautumisen ja kilpailutusten myötä toimintamme Pirkanmaan alueella on käynnistynyt hyvin, ja pyrimme varmistamaan kuljetuspalveluiden toimivuuden jatkossakin.

Lisää tietoa Tuomen operoimista kuljetuspalveluista sekä yhteystietoja ja ohjeita löytyy kuljetuspalvelukohtaisilta sivuilta kohdasta Henkilökuljetuspalvelut.